הרשויות יקבלו 250 מיליון שקל למיחזור

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

המשרד להגנת הסביבה פוצח בפרויקט מחזור משמעותי בקרב ישובים ברחבי הארץ – בגליל המערבי, בחדרה, עפולה ואשקלון. במסגרת הפרויקט יקבלו הרשויות המקומיות תקציב של כמאתיים וחמישים מיליון שקל להקמת מערך לטיפול בפסולת אורגנית, אשר יכלול הפרדת פסולת ביתית ועידוד הקמת מתקני טיפול בפסולת אורגנית.

היענות גבוהה ברשויות המקומיות

במשרד להגנת הסביבה הופתעו לטובה מההיענות הגבוהה של הרשויות המקומיות להשתתפות בפרויקט הפרדת ומחזור הפסולת. ההערכה הראשונה של המשרד להגנת הסביבה הייתה שכחצי מיליון איש ייענו, אך בפועל עד שנת 2013 אמורים כשני מיליון איש להפריד פסולת בישראל.

יותר מארבעים רשויות מקומיות הביעו נכונות להפריד את הפסולת הביתית ביישוביהן, כאשר התנאי להשתתפות הינו הקמת מערך ההפרדה בפרק זמן קצר שלא יעלה על שלוש שנים. בתמורה, הרשויות המקומיות יקבלו מימון מלא לרכישת פחים, משאיות איסוף אשפה ושיפוץ חדרי אשפה בבתי המגורים.

עוד בנושא: כפר סבא – חלוצת הפרדת הפסולת הביתית

הקמת מתקני מחזור לפסולת אורגנית

המשרד להגנת הסביבה מתכנן להקים מתקני טיפול בפסולת אורגנית בעזרת רשויות מקומיות ויזמים פרטיים. המתקנים מיועדים לטפל בכמות של שמונת אלפים טונות פסולת אורגנית מדי יום, המהווים כשני שלישים מכלל הפסולת האורבאנית בארץ.

הפסולת הרטובה תטופל במתקנים ותעובד לקומפוסט או למטרות הפקת אנרגיה, המופקת מחומר אורגני על ידי תהליך ההופך אותו לחומר בעירה שמשמש להפעלת טורבינות. יש לציין כי על מנת לעודד שימוש במתקנים אלו המדינה תייקר את מחיר הטמנת פסולת בקרקע.

תהליך מיון הפסולת

תהליך המיון והמחזור יבוצע לפי מודל עבודה הקיים במדינות רבות בעולם: התהליך יתחיל בהפרדה בבתי האזרחים, ומהבתים הפסולת תעבור לתחנות מעבר בהן תופרד הפסולת לרטובה ויבשה. הפסולת היבשה תמוחזר ואילו הפסולת הרטובה, המכילה לרוב שאריות אוכל ומהווה כארבעים אחוזים מכלל הפסולת האורבאנית, תטופל בעזרת מרכיבים אורגניים.

כל תושב שישתתף בפרויקט המחזור יקבל מהרשויות פחים מיוחדים להפרדת פסולת, אשר יסופקו בחינם לבית התושב, כשלצד הפסולת האורגנית תמוין גם פסולת יבשה לצרכי מחזור, כמו פלסטיק, נייר, זכוכית ועוד.

החשיבות שבמחזור פסולת אורגנית לסביבה

הטיפול והמחזור של פסולת אורגנית הינו צעד משמעותי ביותר בתחום הגנת הסביבה ובטיפול מפגעים במדינת ישראל, שכן המערך הכולל של  תהליכי הטיפול והמחזור יעלה באופן משמעותי את כמות הפסולת הממוחזרת. גורם זה יביא ראשית להורדה בכמויות הפסולת המוטמנת, שהינה פעולה מזהמת מאוד ובנוסף לכך סובלת ממצוקת מקום קשה. למעשה, האזרח הממוצע בישראל מייצר כמעט שש מאות קילוגרם אשפה בשנה, כשעד היום מרבית הפסולת הועברה לאתרי פסולת שם הוטמנה באדמה. פסולת זו מזהמת את מי התהום ומגבירה את פליטת גזי החממה המזהמים את הקרקע והאוויר, ומכאן שתוכנית המחזור אמורה להפחית את שיעור פליטת גזי החממה באופן משמעותי.

הכדאיות הכלכלית במחזור פסולת אורגנית

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, הודיע שעל פי נתוני משרדו בנוסף על התועלת המרובה לסביבה, מחזור פסולת אורגנית באופן יעיל ומאורגן הינו כדאי כלכלית. כיום עולה הטמנת טון אשפה יותר ממאה שקלים ובמקום שכסף זה ירד עם הפסולת לטמיון, מתקני הטיפול יהפכו את התהליך מיקר לריווחי.

למעשה, הרווח הכולל ממחזור פסולת אורגנית עשוי להגיע למיליארד שקלים בשנה, מפני שהפסולת עשויה להוות תחליף לשישה מיליוני טונות פחם לייצור אנרגיה, ומכאן להפקת מאות מיליוני קוט"ש חשמל מגז ביוגז הנמצא בפסולת. בנוסף לכך, תוכנית זו תספק עד עשרת אלפים משרות חדשות.

לסיכום, מדינת ישראל עוברת מהפך משמעותי בהתייחסות ירוקה ובריאה לסביבה. תוכנית הפרדת הפסולת הממומנת על ידי המשרד להגנת הסביבה תעזור הן בצמצום משמעותי של גורמים מזהמים והן בהפיכת הזבל שלנו לרווחי.