הפקת חשמל מפסולת

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

הפקת חשמל מפסולת מספקת מענה לשתי סוגיות קריטיות המטרידות כיום את העולם. הראשונה, הינה הכמות האדירה של פסולת המיוצרת על ידי האדם בחיי היום- יום ובתעשייה, התפיסה של אזורים רבים לצורך הטמנת פסולת זו ועלויות לוגיסטיות יקרות לשינוע הפסולת למקומות אחסון מרוחקים.

הבעיה השנייה, היא התכלות חומרי הגלם בכדור הארץ, והתלות הגבוהה שלנו בחומרי גלם אלו לצורך ייצור אנרגיה. בגלל הסיבות הנ"ל יש יוזמות רבות לעידוד הקמת מתקנים להפקת אנרגיה מפסולת אורגנית.  הפסולת שניתנת לשימוש למטרה זו יכולה להיות פסולת של מזון, פסולת מצמחייה, ופסולת תעשייתית.

דרכים שונות להפקת חשמל מפסולת

ניתן להפיק אנרגיה מפסולת בדרכים שונות. על מנת לייצר חשמל מפסולת ניתן לנצל ביומאסה כ"דלק" לתחנות כוח ועל ידי שריפת הפסולת להמיר את אנרגית החום שנוצרת לצורך חימום מים והפיכתם לקיטור שיניע טורבינה המייצרת חשמל. מקורות אופציונאליים לפסולת שיכולה לשמש למטרה זו הם פסולת עירונית, חקלאית, תעשייתית, בוצה ממפעלים לטיהור מי שפכים ועוד.

דרך נוספת להפקת אנרגיה מפסולת הינה ייצור של ביו-גז. הדבר מתבצע ע"י הטמנה של פסולת אורגנית בתנאים אנאירוביים (ללא חמצן) הגורמים לתהליך תסיסה ולהיווצרות גז מתאן. את הגז ניתן לנקז ע"י החדרת צינורות ולהעביר למתקנים ייעודיים לשריפתו והפקת אנרגיית חום או חשמל על ידי גנראטורים.

דרך חדשנית נוספת הינה שימוש בביודלקים, כמו אתנול שניתן להפיקו על ידי תהליך פרמנטציה של ביומאסה המלווה בזיקוק. פרמנטציה הינו תהליך ביוכימי שבו הביומאסה מפורקת על ידי מיקרואורגניזמים כגון בקטריות או אנזימים. את האתנול ניתן לנצל כדלק למנועים של גנראטורים לצורך ייצור חשמל.

המשרד להגנת הסביבה אישר שימוש בשומנים ובשפכים מתעשיית המזון לצורך פירוק פסולת, זאת מכיוון שבישראל קיים פוטנציאל של מיליוני טונות פסולת שניתנת לניצול לצורך הפקת אנרגיה בשווי מאות מגה וואט.

גם בישראל מפיקים חשמל מפסולת

החלוצה בישראל בתחום הפקת חשמל מפסולת הינה המועצה האזורית בעמק חפר, המבצעת מיון והפרדת פסולת והטמנתה לצורך ייצור גז. הפסולת ביישוב ממוינת לפסולת יבשה ורטובה. הפסולת הרטובה בתוספת חיידקים ובתנאים של חוסר חמצן הופכת לגז מתאן במתקן הנקרא "מטב"ח"- מתקן לטיפול בבוצות חקלאיות. כמו כן, מועברת למתקן זה פסולת המגיעה מכל רפתות עמק חפר.

דוגמא נוספת לייצור אנרגיה מתחדשת מפסולת בישראל הינה חברת הגיחון, חברה זו מנהלת את מערכת הביוב בעיר ירושלים. גם כאן השיטה הינה טיפול בשפכים המגיעים ממערב ירושלים במתקן ייעודי מיוחד ההופך את הפסולת מהשפכים לגז מתאן הנאגר ומשמש להפעלת גנרטורים המספקים חשמל לאלפי בתי אב.

יתרונות הפקת חשמל מפסולת

להפקת חשמל מפסולת יתרונות רבים. החשוב בהם הוא החיסכון במקום להטמנת הפסולת. שכן,  אתרי הפסולת בישראל הולכים ומתמלאים והמיסוי על הטמנת הפסולת עולה גם הוא על מנת לעודד מחזור. יתרון חשוב נוסף, הינו הקטנת זיהום האוויר הנפלט לאוויר כתוצאה מהפקת אנרגיה מדלקים רגילים וחומרי גלם כמו סולר, פחם ובנזין הגורמים לפליטת מזהמים המכילים גופרית, גזי חממה וגזים רעילים.

השיטות להפקת חשמל מפסולת מאפשרות הקמת תחנות כוח קטנות באזורים מגוונים ללא תלות לקרבה לנמלים כמו תחנות הכוח המופעלות על ידי שריפת פחם. בנוזף, ניתן לגדל גידולים צמחיים ייעודיים לניצול כביומאסה להפקת אנרגיה. לגידולים אלו השפעות חיוביות נוספות כגון מניעת היסחפות קרקע, הפחתת הפחמן הנפלט לאוויר ופליטה של חמצן.