דו"ח ה-OECD קובע כי ישראל מפגרת בטיפול בפסולת וזיהום אוויר

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

דו"ח נוסף המראה כמה ישראל אינה עומדת בסטנדרטים של ארגון ה-OECD אליו צורפה כחברה חדשה. אנשי הארגון ביקרו בישראל וערכו בדיקות מקיפות לגבי הביצועים הסביבתיים של ישראל במגוון תחומים, הדו"ח הוצג ע"י בכירי הארגון והוא מציג שיש עוד רבות לשפר בהתנהלות הסביבתית של מדינת ישראל. עם זאת, הדו"ח מראה כי ישראל היא מהמדינות המובילות בחיסכון במים ובמיסוי ירוק.

נדרש שיפור מהותי בשנים הקרובות

דו"ח ה-OECD שקובע כי ישראל מפגרת אחרי מדינות הארגון בטיפול בפסולת, זיהום אוויר ושאר היבטים סביבתיים אינו מפתיע גורמי המעורים בתחום בישראל, גם הנקודות החיוביות כמו חיסכון במים ושינויי במדיניות המיסוי הסביבתי אינם מפתיעים. אך בכל זאת הדו"ח מציג תמונת מצב בעייתית בתחומים רבים וקורא לשיפור מהותי בשנים הקרובות על מנת לעמוד באמות המידה של מרבית המדינות החברות בארגון.

הדו"ח כלל בדיקה של היבטים כמו תחבורה, משק המים, טיפול בפסולת וזיהום סביבתי, מיסוי והשקעות ממשלתיות, ניהול סביבתי ועוד. מנתוני הדו"ח של ה-OECD מוצג כי אכן היה שיפור מסוים במרבית המדדים של טיפל בפסולת ובזיהום אוויר בישראל אך שיש עוד עבודה רבה כדי לשפר את המצב. השיפורים הושגו באמצעים כגון מעבר לשימוש בדלקים פחות מזהמים לייצור חשמל וכדומה – אבל רמות זיהום האוויר עדיין גבוהות מממוצעי הארגון.

פסולת וזיהום סביבתי

הדו"ח מראה כי החלק העיקרי של הפסולת בישראל מגיע להטמנה ולא לתהליכי מיחזור ושימוש חוזר, היקפי ייצור הפסולת העירונית עלו ב-15% בעשור וישראל נמצאת הרחק מאחורי מדינות אירופאיות וחברות אחרות בארגון. לצד הביקורת נכתב כי התחום אמור להשתפר משמעותית עם יישומה של תכנית ממשלתית רחבת היקף של הפרדת פסולת למיחזור במקור, הגדלה של היקפי המיחזור, ישום חוק האריזות ושאר צעדים. גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה שנכח בפרסום הדו"ח אמר בעצמו כי מבחנה של ישראל יהיה ביישום התכנית הממשלתית. ה-OECD ממליץ להגביר את השימוש האגרות וקנסות על העברת פסולת להטמנה ולא למיחזור, להעלות את אחריות מגזר הבנייה לטיפול בפסולת בנייה ולהפסיק את הזרמת השפכים לים.

ניהול סביבתי – שמירת טבע ונוף

בישראל שטחים נרחבים יחסית של שמורות וגנים לאומיים, אך אלו אינם מתאימים לשימור מערכת אקולוגית בריאה ושלמה. הדו"ח מציג תמונה קשה על מצב החופים בישראל וכך גם לגבי נחלים – למרות צעדי שיקום מהותיים בשנים האחרונות. לגבי בעלי חיים, דו"ח ה- OECD מציג נתונים לפיהם 56% מהיונקים בישראל נמצאים בסכנה. הדו"ח משבח את ישראל על העברת שורה של חוקים סביבתיים איכותיים ומעודד חקיקת עוד חוקים דומים.

משק המים – ציון לשבח

דו"ח ה- OECD על פיגור ישראל בטיפול בנושאים סביבתיים כולל גם נקודות אור וציונים לשבח על מדיניות המדינה. בישראל היקפי מיחזור מים הגבוהים בעולם, שימוש בטכניקות השקיה חסכוניות והחיסכון במים של משקי הבית ראוי לציון. בישראל השימוש במים לנפש הוא הנמוך מכל מדינות ה- OECD – 220 מ"ק לשנה לעומת 840 מ"ק בארגון כולו. מצוין כי הקמת רשות המים הייתה צעד חיובי וכי משק המים מנוהל ביעילות.

מיסים והשקעות ממשלתיות

ישראל יישמה שינויי מיסוי שנועדו להקטין זיהומים ומפגעים סביבתיים, גם בתחום זה ישראל ממוקמת גבוה במדינות הארגון. אך הדו"ח ממליץ להגביר את השימוש באמצעי מיסוי ירוק כגון כבישי אגרה, מיסוי מוגבר על שימוש ברכב מהעבודה או להגביל את השימוש ברכבים אלו, קביעת מיסוי על פליטות פחמן ושאר אמצעים. מבחינת השקעות ממשלתיות בטיפול בפסולת ובזיהום אוויר, מצוין שיש מקום להגדלת ההשקעות וכי למשל תקציב המשרד להגנת הסביבה הוא 0.01% מסך תקציב המדינה וכי יש לפעול לשנות זאת כלפי מעלה.