תכנית עידוד רשויות מקומיות של המשרד להגנת הסביבה

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

המשרד להגנת הסביבה הקצה החודש (נובמבר) 300 מיליון ש"ח לפעולות מיחזור בשני תחומים מרכזיים: הקמת מתקנים למיחזור פסולת, והקמת תחנות למיון והפרדת פסולת עירונית. בכך, המשרד להגנת הסביבה מנסה לקרב את ישראל למדינות בעלות מדיניות מיחזור מתקדמת ומודרנית יותר כמו גרמניה ויפן.

לפי התכנית, המשרד יעניק סיוע לרשויות המקומיות על מנת שאלה יוכלו לשפר את מערך הפרדת הפסולת למיחזור באמצעות פחי מיחזור לבניינים, משאיות להובלת פסולת מופרדת, וכן פרסום והסברה אשר יעודדו את תושבי הערים להפריד את הפסולת הביתית ולסייע בשיפור תשתית המיחזור העירונית. המשרד להגנת הסביבה צופה כי כבר בסוף 2013 תחול עלייה בכושר המיחזור של פסולת מוצקה, ועד 150 אלף טון פסולת בשנה ימוחזרו בנוסף לכמות הממוחזרת כיום.

לפי נתוני המשרד, שלושה רבעים מהפסולת המיוצרת ע"י אזרחי ישראל מוטמנת בקרקע, והאחוז עולה ל-87% כשמדובר בפסולת ביתית המיוצרת ע"י אנשים פרטיים ולא ארגונים. המשרד קובע כי העלות של הטמנת פסולת בכל שנה היא לכל הפחות מיליארד ורבע ש"ח. עוד מעריך המשרד כי בפסולת המוטמנת ישנו פוטנציאל כספי של 875 מיליון ש"ח מחומרים הניתנים לשימוש חוזר כגון נייר, פלסטיק, זכוכית ומתכות.

תועלת למשק האנרגיה

המשרד להגנת הסביבה מעוניין להתחיל בתהליכי הפקת אנרגיה מהגז המשתחרר מפסולת. הערכת המשרד היא כי ניתן להפיק 875 מיליון קוט"ש של חשמל ע"י ניצול הפליטות. לשם השוואה, מדובר בכמות כפולה מזו המופקת ע"י תחנת הכוח רידינג (אך פחות ממחצית מהכמות המופקת ע"י תחנת הכוח אורות רבין).

סיוע לכלכלת ישראל

לצעד זה עשויות להיות השלכות חיוביות על הסביבה, אך מעבר לכך, גם על הכלכלה הישראלית והעלויות הקיימות של טיפול בפסולת והטמנתה. המשרד להגנת הסביבה מעריך כי ניתן לייצר בין 5000 ל-10000 משרות חדשות בתעשיית המיחזור ובתעשיות הטכנולוגיות אשר יפתחו פתרונות נוספים לשיפור המיחזור והפקת האנרגיה מפסולת. התועלת הכלכלית במיחזור מוצרים מוערכת בכ-380 מיליון ש"ח בשנה.

עזרה לסביבה

למרות כל הכתוב לעיל התכנית של המשרד להגנת הסביבה ושל השר העומד בראשו, גלעד ארדן, מיועדת בראש ובראשונה לסייע לסביבה. המשרד מעריך כי הפחתת ההטמנה של פסולת תפחית את פליטת גזי החממה ב-6 מיליון טון פחמן בכל שנה. החיסכון למשק האנרגיה צפוי אף הוא להפחית את זיהום האוויר בכך שהוא יחסוך את השימוש בדלקים מתכלים כגון פחם וגז. פחות פסולת היא בהכרח פחות נזק למאגרי המים התת-קרקעיים וכן הלאה.

ניתן אפוא לראות כי השקעה בטווח הקצר בשיפור תשתית המיחזור בישראל תוביל לרווחים עצומים בטווח הרחוק – בשיפור המוכנות של ישראל להתמודד עם כמויות פסולת ההולכות וגדלות ביחד עם גודל האוכלוסיה, במיזעור הפגיעה במשאבי הטבע – הקרקע, המים והאוויר – הן עתה והן בעוד שנים רבות, ואף רווחים כלכליים, מקומות עבודה, פיתוח טכנולוגי  וחיסכון בחומרי גלם. יחד עם חוק האריזות החדש מדובר בתכנית מבטיחה ומעוררת תקווה לעתיד ירוק יותר.