פליטת גזי חממה מטיפול בפסולת

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

גז חממה מגביר את "אפקט החממה" של כדור הארץ. גזי חממה שנמצאים באטמוספרה של כדור הארץ מאפשרים את המעבר של הקרינה המגיעה מהשמש. כדור הארץ סופג חלק מהקרינה ופולט לכיוון החלל חלק ממה שקיבל בצורת קרינה אינפרה אדומה. תפקידם של גזי החממה הוא לבלוע קרינה זו, כאשר היא מומרת לחום, מה שגורם להתחממות האטמוספרה של כדור הארץ.

בקבוצת גזי חממה נמנים הגזים הבאים: פחמן דו-חמצני, אדי מים, חנקן תת-חמצני, אוזון, משפחת הפראונים (פחמימנים, כלורו, פלורן) ומתאן.

צורת השפעת הפסולת על גזי חממה

מדענים אשר עוסקים בתחום האקולוגיה מעריכים כי במידה וההתחממות העולמית לא תיעצר בעשורים הקרובים, היא עלולה לגרום לנזקים אדירים לבני האדם ולחיות, ולפגיעה במערכת האקולוגית אותה לא ניתן יהיה לשקם כלל. רובם של המדענים בתחום סבורים כי פליטת גזי חממה אשר נגרמת כפועל יוצא של פעילות האנושות, הנה הגורם העיקרי לתופעת ההתחממות העולמית.

הפחתת גזי חממה היא משימה לא פשוטה כלל וכלל. על מנת שתהיה ירידה באופן משמעותי בפליטות הגז, יש צורך בשילובם יחד של צעדים רבים ושל דרכי פעולה בתחומים שונים, שיהיו מגובים באמצעות חוקי מדינה וחוקי רשויות מקומיות, ושיקבלו תמריצים מבחינה כלכלית.

אמנם התחום של הפסולת לא מהווה את הגורם המשמעותי ביותר לפליטת גזי חממה בארץ, אך יש לו חלק נכבד באפשרות לצמצום פליטות הגזים באופן משמעותי.

רמת פליטת גזי חממה בישראל

כיום מייצרים בארץ בכל שנה כ- 4 מיליון טון של פסולות מוצקה ביתית ומסחרית. רוב רובה של הפסולת עוברת להטמנה. צורת טיפול זו בפסולת גורמת לפליטת גזי חממה אשר עומדת על 1 מיליון טון כל שנה. נכון לומר שטיפול בפסולת בישראל עבר דרך ארוכה, החל ממזבלות לא חוקיות וללא תשתיות שגרמו למפגעים רבים ולזיהום אוויר, ועד למטמנות מוסדרות בעלות תשתיות. המטמנות עומדות בכל הקריטריונים אותם הגדיר המשרד לאיכות הסביבה. כאמור, רוב הפסולת כיום עוברת למטמנות.

שיטות טיפול בפסולת

ישנן כמה שיטות לטיפול בפסולת בהתאם לגזי החממה אשר נפלטים מהן, לדוגמה שריפת פסולת, הטמנת פסולות, מחזור פסולת יבשה, עיכול אנארובי (פירוק באמצעות חיידקים), וקומפוסטציה (טיפול בשאריות אורגניות אשר מגיע ממטבחים, מזבל בעלי חיים, מפסולת אורגנית ועוד. זהו תהליך ביולוגי שבו חלק מהחומר האורגני מתפרק, תוך כדי יצירת תרכובות לדישון קרקע). מכל השיטות האלו, כאשר מרבית הפסולת מועברת להטמנה, נפלטים כ- 297 טונות של פסולת מעורבת. בשאר החלופות נפלטים פחות גזי חממה, כשבשיטות שבהן מופקת אנרגיה או נחסכים משאבים על ידי מחזור, נחסכים גזי החממה באופן משמעותי. מידע נוסף על הפקת חשמל מפסולת.

בשיטות הטיפול בפסולת שבהן מפרידים את הפסולת המעורבת לזרם אורגני – רקבובי ולמרכיבים יבשים, אפשר לחסוך באופן משמעותי בפליטת גזי החממה.

פרוייקטים להפחתת פליטת גזי חממה

הסיבות לחיסכון הגבוה בפליטת גזי חממה

  • מפיקים את האנרגיה ממקור מתחדש (שיטת העיכול האנארובי).
  • חוסכים בשימוש בדשנים כימיים.
  • נמנעים מהטמנתו של חומר אורגני רקבובי בקרקע, אשר תורם רבות לפליטת גזי חממה כפועל יוצא של שיטת ההטמנה.
  • עצם כך שמפרידים מקטעים יבשים עולה האפשרות להעלאת שיעורי המיחזור אשר חוסך בחומרי גלם ובאנרגיה לשם ייצור חומרי גלם אחרים.
  • מקבעים פחמן בתוך הקרקע על ידי כך שמיישמים חומרים אורגניים מעובדים בקרקע חקלאית.

פליטת גזי חממה מהווה משקל רב באופן הטיפול בפסולת, וזאת מכיוון שבנוסף לכך שנושא ההתחממות הגלובלית והאקלים הוא חשוב, פליטת גזי חממה מלמדת על אופן ניצול משאבי הטבע על ידי בני האדם.