החל ייבוש חלק נוסף מהכינרת

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

אל חוף "סירונית" שבכנרת החלו להגיע משאיות בכדי לפרוק עודפים של עפר ובולדרים לתוך הים, כדי להרחיב את שטחה של האדמה במקום על חשבון שטחם של המים. ייבוש המים נעשה במסגרת תכנון הקמת כפר נופש בחוף. עיריית טבריה אישרה לחברת "סירונית בע"מ" את ביצוע העבודות בחוף, מתוקף תכנית ישנה שהייתה משנת 1987.

העבודות בחוף "סירונית" אשר מתבצעות במסגרת תכנית שנקראת "החל ייבוש הכנרת" לא לוקחת בחשבון את השינויים הסביבתיים שחלו מאז שנות השמונים של המאה הקודמת (המאה העשרים) ועד לימים אלה ממש של בעיות מים ושל השפל בכנרת, בכל הנושא של חשיבות השמירה על החופים.

בגלל חוסר ההתחשבות במצב הקיים ובכך שחלו שינויים משמעותיים, עוד לפני תחילת העבודות בכנרת לא התבצעו בדיקות ולא הטילו מגבלות סביבתיות שנועדו על מנת לשמור על חזות ושלמות חוף "סירונית" לטובת הציבור ולהנאתו.

נקיטת צעדים על ידי עמותת "אדם, טבע ודין"

מנכ"ל עמותת "אדם, טבע ודין" בא בתלונות כלפי עיריית טבריה אשר אישרה את ביצוע עבודות הייבוש, ואמר כי אם היו דנים על ביצוע התכנית המדוברת בימים אלו, לא היה כל סיכוי שהיא תצא לפועל, לא כמו התכנית שאושרה בשנות השמונים של המאה הקודמת. עוד טוען מנכ"ל העמותה כי עיריית טבריה טועה בכך שהיא רואה את הכנרת כנכס פרטי שלה. הכנרת הנה משאב יקר מאוד אשר שייך לכלל הציבור בישראל. העמותה תעשה כל שביכולתה כדי להחזיר את הכנרת לתושבי המדינה ולא להשאיר אותה "נחלתה הבלעדית" של עיריית טבריה.

בנוסף לדברים אלה, מתכננת עמותת "אדם, טבע ודין" לנקוט פעולות משפטיות כנגד עיריית טבריה, שהרי הכנרת היא נחלת כל תושבי המדינה ולא ייתכן שהעירייה לוקחת לעצמה את הזכות לסחור בחופים ולעשות בהם כרצונה. העמותה מקווה שעיריית טבריה לא תוציא היתרי בנייה חדשים לתכנית מתאר ארצית לחופים, שנמצאת בימים אלו בעריכה- תמ"א 13 החדשה. תכנית מתאר ארצית לחופים אמורה לקבוע כי לא תהיה אפשרות להוציא היתרי בנייה מכוח תכניות ישנות, כמו התכנית משנת 1978 לפיה פועלת עיריית טבריה בנוגע לייבוש חופי הכנרת.

תגובתה של עיריית טבריה

מהנדס העירייה טוען כי המונח "ייבוש" אינו מוכר כלל לעירייה. הם רואים בעבודות אשר מתבצעות כפיתוח של חוף "סירונית" כמטרה חשובה מאוד וראויה, גם בממד המקומי וגם בממד הלאומי. מהנדס העיר טוען עוד כי המונח "ייבוש" הומצא על ידי גורמים שמעוניינים להציג בעין לא יפה את עבודות הפיתוח לאורך חוף "סירונית".

תכנית "החל ייבוש הכנרת" נותנת הזדמנות לפתח את חוף "סירונית" ולהרחיב אותו לכיוון מזרח. עיריית טבריה טוענת מצדה כי ההיתר לייבוש החוף תואם את ההנחיות הסביבתיות של הגופים הממונים על הגנת הסביבה ושמירתה מטעם מדינת ישראל.

מיחזור מים בישראל – תמונת מצב

ים המלח מתכווץ – הנזק לים המלח