חשמל סולארי פוגע בסביבה

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

מציאת מקורות אנרגיה חלופיים לייצור חשמל, הנעת כלי רכב וכדומה היא משימה קריטית לאנושות כולה, אנרגיה סולארית תופסת מקום מכובד במאמץ העולמי לשימוש באנרגיות מתחדשות לצרכי ייצור אנרגיה ובאופן כללי החשמל הסולארי זוכה לחשיפה רבה בתקשורת, להשקעה רבה במחקר ופיתוח ובמוניטין איכותי מאוד כמקור חשוב של אנרגיה מתחדשת. אך יש גם קולות ועדויות שמראות כי יש גם השפעות שליליות של הפקת חשמל סולארי על איכות הסביבה.

קונפליקט סביבתי

השאלה האם חשמל סולארי פוגע בסביבה מעלה קונפליקט מורכב של התחום הסביבתי, מצד אחד הצורך והחשיבות הגדולה שבייצור חשמל ממקורות שאינם מזהמים ואינם מוגבלים ומצד שני הצורך לשמור על שטחים פתוחים, מערכות אקולוגיות ועל כך שניצול מקורות האנרגיה המתחדשים לא יגרמו לנזקים היקפיים שיצמצמו את השפעתם החיובית. קונפליקט זה מהותי במיוחד במדינות כמו ישראל שבהן סביבה שטופת שמש עם שטחים פתוחים רבים בנגב והשקעה מהותית במחקר ופיתוח התחום של חשמל סולארי.

ההשפעות השליליות של הפקת חשמל סולארי על איכות הסביבה מעלות לסדר היום הסביבתי בישראל ובעולם נושאים כמו התייעלות אנרגטית, חיסכון באנרגיה, בנייה ירוקה ונושאים נוספים שיכולים לסייע להפחתת הנזקים מייצור אנרגיה ובו בזמן לצמצם את הקמתן של תחנות כוח סולאריות בשטחים פתוחים.

את עיקר הנושא של ההשפעות השליליות של הפקת חשמל סולארי על איכות הסביבה ואת השאלה האם חשמל סולארי פוגע בסביבה העלתה רשות הטבע והגנים באמצעות דו"ח מיוחד מטעם האקולוג הראשי של הרשות. הדו"ח מציג את הבעייתיות הסביבתית משימוש בתחנות כוח פוטו-וולטאיות ותרמו-סולאריות לייצור חשמל מאנרגיית השמש.

ההשפעות השליליות על הסביבה מתייחסות לא רק לאמצעי הייצור הסולאריים עצמם אלא גם לעובדה שיש ליצור תשתיות מתאימות לתחנות הכוח הללו ולהולכת החשמל – סלילת כבישים, יישור שטחים, הקמת מערכי הובלת חשמל תת קרקעיים או בעמודים על הקרקע וכן הלאה.

נזק לבעלי חיים

נקודה מרכזית לגבי השאלה האם חשמל סולארי פוגע בסביבה היא פגיעה בבעלי חיים במרחב הפתוח שבו מוקמות תחנות כוח סולאריות למיניהן. פאנלים פוטו-וולטאיים וגם המראות הגדולות בתחנות תרמו-סולאריות יוצרים סנוור משמעותי שעשוי למשל להשפיע על מחזורי רבייה של ציפורים ובעלי חיים אחרים, התנגשויות בין להקות ציפורים וכן הלאה.

סכנה נוספת העולה מהדו"ח של רשות הטבע והגנים לגבי השפעות שליליות של חשמל סולארי על איכות סביבה היא שלהקות של עטלפים, בעלי חיים נפוצים מאוד בישראל, עשויות לחשוב ששדות הפאנלים הסולאריים או המראות לריכוז קרני השמש הם מאגרי מים ולכן העטלפים יתנגשו בלוחות ויסבלו מהעוצמה או מהחום של הלוחות הסולאריים.

פגיעה במערכות אקולוגיות

הקמת תחנות כוח סולאריות מצריכה כאמור הקמת תשתית רחבה ומקיפה מעבר לגבולות התחנה עצמה. תחנות אלו עשויות בהחלט לפגוע משמעותית במערכות אקולוגיות מורכבות ועדינות, כמו אלו שקיימות בשטחים המדבריים בישראל בהם אמורות לקום מרבית התחנות. ד"ר יובל ספיר מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב טוען למשל שהתחנות הסולאריות יפגעו במגוון הביולוגי בשטחים פתוחים אלו והן יכולות להרוס מערכות אקולוגיות שקיימות אלפי שנים.

גורמים מקצועיים טוענים לגבי האם חשמל סולארי פוגע בסביבה כי ייתכן שימוש בחומרי הדברה נגד עשבים בתחנות הסולאריות ושימוש בשאר חומרים שיפגעו בסביבה ובמערכות האקולוגיות הקיימות.

פגיעה נופית

היבט נוסף של ההשפעות השליליות שבהפקת חשמל סולארי על איכות הסביבה הוא כמובן פגיעה נופית שגורמי מקצוע טוענים יכולה להיות בלתי הפיכה. התחנות ללא ספק משתלטות על שטחים פתוחים נרחבים ופוגעות בנוף בצורה מהותית.  הועלו הצעות שבניית תחנות כוח סולאריות תבוצע תחת פיקוח סביבתי והתחשבות בתנאי הסביבה וכי הזכיינים יחזירו את האזור לקדמותו לאחר כ-20-25 שנה של הפעלת המתקנים.