מהי התכנית סיוע להתייעלות אנרגטית?

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

תכנית סיוע להתייעלות אנרגטיתנושא שימור האנרגיה כרוך בפעולות אשר נועדו להפחית את הוצאות האנרגיה וליישם שימוש יעיל יותר באנרגיה מבלי להתפשר על רמת השירות, תוך שמירה על איזון אקולוגי חיובי.

חיסכון באנרגיה ושימור אנרגיה הם מטרה חיונית למשק האנרגיה בישראל, כמו גם לצרכני אנרגיה קטנים וגדולים.

שימור אנרגיה תורם לשיפור איכות החיים, ירידה בהוצאות אנרגיה לצרכן, מניעת זיהום אוויר ומים, ולהפחתה בנטל הכלכלי והתלות ביבוא אנרגיה.

פיתוח מדיניות אסטרטגית ארוכה ויישומה בדרך של שיתוף פעולה בין-משרדי, הם תנאי הכרחי להצלחה בתחום ההתייעלות האנרגטית בארץ, על מנת ליצור שינוי אשר השפעתו תחצה את מסגרת משק האנרגיה המקומי בלבד, ולקדם את ישראל לקראת אורח חיים מקיים יותר.

יעדי מדיניות זו ניתנים להשגה בדרך של שילוב חינוך ציבורי, תמריצים כלכליים וחקיקה.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, משיקים תכנית חדשה המיועדת למתן ייעוץ מקצועי מסובסד עבור עסקים בתחומי התייעלות אנרגטית והגנת הסביבה. תכנית הסיוע מקודמת על ידי הממשלה, אשר מייחסת חשיבות רבה לנושא קידום פיתוח עסקים ומפעלים בארץ.

קו הגנה ראשוני

על נקודה אחת מסכימים כמעט כל מומחי האנרגיה: קיים צורך לרסן את ביקוש הצרכן הישראלי לאנרגיה, אשר זינק בעשור האחרון בממוצע של 3.6% בשנה, ולא בשל גידול האוכלוסין בלבד.

הגידול נובע בעיקר מהעלייה ברמת החיים והתנהגות הצרכנים עם שימוש במזגנים בחודשי הקיץ החמים.

צמיחה ירוקה במשק האנרגיה בארץ תכלול ייסוד קרן לאומית אשר תממן פרויקטים להתייעלות אנרגטית במגזרי החברה והמשק בישראל. לאחרונה אושרה תכנית בת עשר שנים, אשר במסגרתה יושקעו למעלה משני מיליארד ש"ח המיועדים לפעילויות לשימור אנרגיה. על מנת לוודא את קידום הנושא, יש להקפיד על יישום תכניות לאומיות במגזרים מסוימים.

יש למסד מסגרת מסובסדת להשבחת בנייני מגורים קיימים ולהתאימם להתייעלות אנרגטית, אשר מכוונת במיוחד לדיור של בעלי הכנסות נמוכות.

יש להקים חברה ממשלתי עצמאית, ללא מטרות רווח, אשר תנהל את התכנית ליישום התייעלות אנרגטית בבניינים מסחריים, בנייני מגורים, בתי ספר, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות וחברות תעשייתיות.

תחומי הייעוץ המקצועי של התכנית להתייעלות אנרגטית

תכנית הייעוץ להתייעלות אנרגטית מיועדת ליישום בעסקים אשר צורכים בממוצע אנרגיה בסכום העולה על מאה אלף ש"ח לשנה והמעסיקים עד מאה עובדים.

התכנית מהווה נדבך ממנגנון רחב למתן ייעוץ מקצועי לעסקים חדשים וקיימים בתחומי הקמת, ארגון וניהול עסק, מכירות ושיווק, ניהול כלכלי, עידוד יצירתיות וחדשנות, עיצוב תעשייתי הכנת מערכות מחשוב, ויצוא.

את מנגנון הייעוץ מנהל מפעיל ממשלתי והייעוץ ניתן על ידי יועצים מומחים.

יישום התכנית להתייעלות אנרגטית בעסקים

התכנית תיושם על פי השלבים הבאים:

  • על בית העסק לפנות בבקשה להצטרפות לפרויקט, על מנת שניתן יהיה לבדוק את תנאי זכאותו להצטרפות לתכנית.
  • מאבחן מטעם התכנית יבצע אבחון ראשוני על מנת למפות את הצרכים ולהתוות תכנית פעולה.
  • בהשתתפות מסובסדת של בית העסק, יבוצע אבחון מעמיק של צריכת האנרגיה.
  • היועץ והמאבחן יבצעו סיכום של אבחון ההתייעלות האנרגטית.
  • בית העסק ימשיך לקבל ליווי וייעוץ בתחום התפעולי והפיננסי לצורך יישום התכנית על פי צרכי העסק, בהשתתפות מסובסדת שלו.
  • יבוצע מעקב אחר הפרויקט, תוך סיכום והפקת לקחים, על ידי היועץ המאבחן ומנהל העסק.

השתתפות בית העסק בעלות הייעוץ

התכנית להתייעלות אנרגטית מסבסדת את מרבית עלויות הייעוץ, כאשר בית העסק משתתף בעלות עבור שעת ייעוץ בהתאם לתעריפים הבאים:

  • תחום האבחון להתייעלות אנרגטית – 30 ₪ לשעה
  • תחומי חדשנות, עיצוב והגנת הסביבה – 80 ₪ לשעה
  • תחומים אחרים: עד מאה שעות יעוץ – 80 ₪ לשעה. מעבר למאה שעות יעוץ ראשונות – 120 ₪ לשעה.

תעריפים אלו אינם כוללים מע"מ.