המשטרה הירוקה

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

המשטרה הירוקהנושא שמירת הסביבה בישראל נמצאת במודעות הציבורית מזה זמן. לצד גופים וולונטריים שונים שמקיימים פעילות בנושאי סביבה וחברה מצויה גם פעילות ממוסדת שבראשה עומד, כמובן, המשרד להגנת הסביבה.

כידוע, על מנת לנהל פעילות ראויה לשמה, יש צורך לקיים מערך יעיל של אכיפה. דבר זה מקבל משנה תוקף בשל העלות הנלוות שבה נושא גוף, מפעל, קבלן וכיוצא באלה, שמשקיעים משאבים במניעת זיהום ופגיעה סביבתית. לצורך פעילות מוצלחת של אכיפה וכן למטרות נוספות הוקמה המשטרה הירוקה. גוף זה, שכפוף ישירות למשרד להגנת הסביבה הוא משמעותי ביותר ובסקירה זו נספר על מבנהו הארגוני, על מטרותיו, יעדיו והאופנים שבו הוא פועל.

הקמת המשטרה

המשטרה הירוקה היא גוף חדש יחסית, שפועל במתכונתו הנוכחית שנים לא רבות. ראשיתו של גוף זה הייתה בתחילת שנות התשעים, כחלק מרשות הגנים. קרוב לעשור לאחר מכן החלה מתגבשת היחידה עם מאפייניה הנוכחיים ועובדיה נחשבים מאז לשוטרים עם סמכויות מיוחדות.

ראוי לציין, כבר בשלב זה, ששוטרי המשטרה הירוקה אינם נחשבים לשוטרים "רגילים". לעיתים, הם אומנם משתפים פעולה עם אנשי המשטרה ועם גופי אכיפה נוספים (כגון אנשי רשות המיסים), אך יש להם מטרות וסמכויות משלהם. על מנת להתגבר על חוסר בסמכויות עיכוב, למשל, קיים שיתוף פעולה הדוק למדי עם המשטרה, וכאשר יש בכך צורך, ישנם פעולות משותפות במבצעים מיוחדים.

פעילות ברמה הארצית

המשטרה הירוקה מספקת מענה בתחומי פיקוח, אכיפה וסיור בכל רחבי הארץ. על מנת לפעול ביעילות מחולקת המשטרה הירוקה למחוזות מצפון ועד דרום. הפעילות מתבססת על שדרה ניהולית בכירה ועל מפקחים שאחראים על שטחי שיפוט שונים.

המפקחים נדרשים להתמצאות בנושאים רבים הקשורים לחוקים ולתקנות, הכרת סביבת העבודה והשטח ועוד. לצורך קיום הפעילות מבצעים פעולות שונות, בין אם גלויות ובין אם סמויות, כאשר הציבור הרחב מוזמן לקחת חלק בכך. בשל האמצעים המוגבלים, כל דיווח על זיהום, פגיעה בסביבה, השלכת פסולת או קיום מפגעים אחרים מסייע להפנות את המשאבים למקומות הנכונים.

יש לציין שנוסף על המשטרה פועלים ביחד עם המשרד להגנת הסביבה גם גופי פיקוח נוספים וכן מתנדבים (כגון נאמני ניקיון).

מסיירים, עוקבים, מפקחים

חלק ניכר מעבודתה של המשטרה הירוקה כולל סיורים בשטח. מלבד החשיבות של הפגנת נוכחות, משמשים הסיורים גם למגוון מטרות כגון הרתעה, מעקב אחת עבודות פינוי פסולת ושפכים, תפיסת עבריינים ורישום דוחות. ללא אכיפה משמעותית וללא מעקב אחר טיפול במפגעים, לא ניתן היה להגיע לתוצאות כלשהן במאבק על סביבה נקיה, אוויר נקי וחופים נקיים.

בין תפקידי המשטרה הירוקה המבוצעים בשנים האחרונות ניתן למצוא למשל:

  • טיפול במפגעי אסבסט, עם מיקוד באזור הגליל (שבו מבוצעות עבודות שיקום מהותיות).
  • איתור ופיקוח על מפגעי שפכים שמוזרמים לים.
  • טיפול בשפכים שמקורם תעשייתי, חקלאי או אחר.
  • מעקב אחר עבודתם של אתרי סילוק פסולת והטמנה.
  • מעקב שוטף אחר גופים ומפעלים כגון תחנות דלק, מפעלי יצור, משקים חקלאיים, יצרני חשמל ואנרגיה וכן הלאה.
  • בנוסף, מטפלת המשטרה גם בהיבטים של תופעת היתושים, סגירת אתרי פסולת לא מורשים, אכיפה של תקנות וחוקים כגון חוק הפיקדון ועוד.

הרתעה וקנסות

היבט משמעותי מאוד של עבודת המשטרה הירוקה מצוי בסמכות לרשום קנסות לעברייני סביבה, גם ללא משפט. סכומי הקנסות משתנים על פי סוג העבירה והם יכולים להגיע גם לאלפי שקלים ויותר.

כאשר אנשים שעוברים על החוק והתקנות ופוגעים בסביבה נאלצים לשלם קנסות, הם מרגישים באופן ישיר ומיידי את ההשלכות של העבירה. יש בכך כדי להרתיע מביצוע עבירות נוספות בעתיד.