אושרה תמ"א 16 – טיפול בפסולת מוצקה ומיחזורה

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

בראשית אוקטובר 2011 המשרד להגנת  הסביבה וגורמי ממשלה שונים אישרו תכנית מתאר ארצית שייעודה הסדרה של הטיפול בפסולת מוצקה והתאמת המדיניות הממשלתית למציאות הסביבתית של ימינו. תמ"א 16 (תיקון 4) העדכנית מחליפה את התמ"א המקורית משנת 1989 ועיקרה הוא מתן עדיפות לטיפולים שונים בפסולת מוצקה ובעיקר למיחזור של פסולת כתור פיתרון מועדף ורצוי על פני הטמנה.

הופכים את הפסולת למוצר כלכלי

המשרד להגנת הסביבה בירך את אישורה של תמ"א 16 וגורמים במשרד טוענים כי אם אישרו התכנית ועיקריה מהפכת המיחזור בישראל עולה שלב וממשיכה את המגמה שקיימת בשנים האחרונות בתחום, התמ"א לטיפול ומיחזור פסולת מוצקה הסירה כשלים וקשיים בירוקרטיים באופן הטיפול של הרשויות בפסולת ובאמצעותה ניתן יהיה להפוך את הפסולת עצמה למשאב כלכלי בר קיימא. עד היום הנוהג הנפוץ והשולט בתחום הטיפול בפסולת מוצקה (אשפה ביתית, תעשייתית וכדומה) היה העברה למטמנות השונות שפזורות בכל הארץ, פיתרון שאינו מטפל בפסולת עצמה אלא פשוט יוצר הרי זבל שלא מתכלים ויוצרים שורה של מפגעים סביבתיים ובריאותיים חמורים.

תמ"א 16 מקדמת מדיניות ממשלתית חדשה שמשמעותה היא עידוד וחיוב המגזר המסחרי / תעשייתי ושאר ענפי המשק להשתמש שימוש חוזר בפסולת ומרכיביה וכמו כן תעודד יצרנים להפיק פחות פסולת באמצעות אריזות, תהליכי ייצור וכדומה. באופן כללי תמ"א 16 שאושרה באוקטובר 2011 צריכה להיות רווח עבור כלל המעורבים (כולנו מייצרים פסולת ומושפעים ממנה בסופו של דבר) – הציבור, הכלכלה, היבטים בריאותיים וכמובן היבטים סביבתיים.

עיקרי תמ"א 16 החדשה

תכנית המתאר הארצית לטיפול בפסולת מוצקה ומיחזור מסייעת לקידום נושאים חשובים אלו באמצעות כמה כלים ודרכים, עיקרי תמ"א 16 החדשה הם:

  • חיוב אתרי הטמנה קיימים בשיקום: תמ"א 16 מחייבת אתרי הטמנה שכבר קיימים ופעילים בישראל להכין תכנית שיקום מקיפה שתאפשר עם סיום יישומה לאחר שנים שימוש אחר ובטיחותי מכל הבחינות בקרקע. זאת בנוסף להנחיות שיקום כלליות שינוסחו ויקודמו במסגרת תכנית המתאר הארצית.

 

  • ייעול הליכי תכנון למתקני טיפול בפסולת במגזר התעשייתי: תמ"א 16 כוללת סעיפים הנוגעים לייעול ושיפור תהליכי התכנון והאישור להקמתם של מתנים חדשים לטיפול בפסולת באזורי תעשייה למיניהם. התמ"א תאשר קבלת היתר בנייה על סמך אישור של הוועדה המקומית בלבד וללא צורך בשינוי תכניות. חלק זה יבוצע באופן ספציפי לכל אתר ומתקן אחרי ביצוע בדיקה מקיפה ומקצועית לגבי היתכנות נזקים חריגים והשפעות סביבתיות של המתקן וכמובן פרסום ההקמה לידיעת הציבור.

 

  • ועדות משנה לטיפול בפסולת במסגרת הוועדות המחוזיות: תוקמנה ועדות משנה במסגרתן של הוועדות המחוזיות וועדות משנה אלו יופקדו על טיפול בפסולת והסדרת העניין בכל אזור רלבנטי. בכך תמ"א 16 הופכת גם את מוסדות התכנון המחוזיים לחלק מהפיתרון ומונעת מצב שבו הרשויות המקומיות ורשויות התכנון יפטרו את עצמן מטיפול במפגעים ואתרי פסולת בתירוץ שזוהי הבעיה והאחריות של המשרד להגנת הסביבה.

 

  • כל תכנית הרחבה תחייב פיתרון לטיפול בפסולת: תמ"א 16 קובעת כי כל תכנית להרחבה משמעותית של יישובים או אזורי תעשייה תחייב מתן פיתרון מוסכם ומאושר לטיפול בפסולת – בתכניות מקומיות ותכניות להרחבות.

 

בדרך להפסקת הטמנת הפסולת

בישראל מטמינים כמויות אדירות של פסולת, בשטחים גדולים שאי אפשר לנצל למרות אחרות ותוך יצירת מפגעים רבים. המגמה של המשרד להגנת הסביבה, ובכך תמ"א 16 היא אמצעי קידום משמעותי, היא להגיע לאפס אחוז הטמנות תוך כמה שנים. התכנית תאפשר כעת הקמת מתקני מיחזור וטיפול ראוי בפסולת ותבטל חסמים שהיו קיימים עד אישורה, היא תחיב התייחסות תכנונית לפתרונות פסולת עוד בשלבים הראשונים של פרויקטים ותכניס את הרשויות המקומיות למעגל האחריות לנושא.

תמ"א 16 מגיעה לצד פעולות ותהליכים חשובים אחרים כגון חוק האריזות המהפכני בישראל, עליה בסכום היטל ההטמנה לרשויות, סיוע כספי להפרדת פסולת במקור, הקמת תשתיות מיחזור, עידוד פיננסי למפעלי מיחזור וחיסכון באנרגיה ועוד.

למידע נוסף:

היטל הטמנה