מחזור פסולת אלקטרונית בישראל

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

רוב המוצרים החשמליים בהם אנו משתמשים בשימוש היומיומי, הכוללים את הטלוויזיות, המחשבים, השעונים טלפונים סלולאריים ועוד הינם פסולת אלקטרונית. או בהגדרה הכללית יותר, פסולת של מכשירים הפועלים באמצעות מעגל חשמלי או שדה אלקטרומגנטי.

ההתקדמות המהירה של הטכנולוגיה והעלייה ברמת החיים גורמות לכך שהתחלופה של מכשירים חשמליים אלו הינה גבוהה מאוד ולכן הפסולת של מכשירים אלו גדלה בהתאמה משנה לשנה. נכון להיום לא מתבצעת בישראל הפרדה של פסולת אלקטרונית ולכן גם אין אומדן לכמות הפסולת האלקטרונית המיוצרת בארץ. אי מחזור הפסולת האלקטרונית הינה בעיה אקולוגית חמורה. ראשית, פסולת זו הינה רעילה מאוד ומזהמת את הסביבה, ובנוזף פסולת זו מכילה המון חומרי גלם יקרים הניתנים לשימוש חוזר.

השפעותיה המזיקות של פסולת אלקטרונית

הפסולת האלקטרונית הלא מטופלת גורמת למפגעים סביבתיים במים, באדמה ובאוויר. ההשפעה המזיקה של פסולת זו נובעת בעיקר עקב החומרים הרעילים הרבים מהם היא מורכבת, בניהם מתכות כבדות ודיוק סינים הנפלטים בעת שריפה של פסולת זו.

המתכות הכבדות שנמצאות בפסולת האלקטרונית הן עופרת, כספית, קדמיום, נחושת, ניקל, בריליום, אבץ, אנטימון וארסן. מתכות אלה מצטברות במי תהום, בקרקעות, וגורמות לזיהום אוויר וכך מוצאות את דרכן אל רקמות צמחים ובעלי חיים וכמובן גם לגוף האדם. ההשלכות של הצטברות חומרים אלו ברקמות הן עלייה בסיכון ללקות בסרטן, מחלות במערכת העצבים וליקויים התפתחותיים שונים.

חלק ממתכות אלו אף מוגדרות כ"קבועים", כלומר שאינם מסולקים מן הרקמות אפילו בכמויות מאוד נמוכות. חומר רעיל נוסף הנפוץ במכשירים אלקטרוניים הינו הברום, המשמש כמעכב בעירה ברוב מכשירי החשמל, חומר זה ידוע כמסרטן וכגורם לפגיעה במערכת החיסונית, מזיק לכבד, לבלוטת התריס ולבלוטת האנדוקרין.

פתרונות אפשריים לבעיה

הדרך העיקרית היום להקטנת היקף הבעיה הינה חקיקה המטילה את האחריות על מחזור פסולת זו על יצרני המכשירים האלקטרוניים. על פי גישה זו היצרנים אחראים על המוצר גם בסוף השימוש בו. חקיקה זו מעודדת את היצרנים לפתח מכשירים אלקטרוניים המכילים פחות חומרים רעילים ומחומרים הניתנים למחזור או לשימוש חוזר. כמו כן, זה גורם ליצרנים ליצור תמריצים לצרכנים להחזיר את המוצרים לאחר השימוש.

בישראל חלק מהרשויות המקומיות הציבו מיכלים ייעודיים לאיסוף פסולת אלקטרונית. על ידי מתן תמריצים להחזרת המוצרים ליצרן או לנקודות האיסוף בעצם נפתרת הבעיה העיקרית בתהליך המחזור שהיא איסוף הפסולת האלקטרונית

יוזמות בישראל

אחת היוזמות בישראל בניסיון להתמודד עם בעיית הפסולת האלקטרונית היא הצעת החוק הנקראת "הפחתת פסולת אלקטרונית ומחזורה", במסגרת הצעת חוק זו יחויבו יצרני מכשירי החשמל לשאת באחריות לאיסוף הפסולת האלקטרונית על ידי הקמת מתקן איסוף פסולת לכל מאה אלף תושבים. בנוסף, היצרנים והיבואנים של מכשירי החשמל יהיו חייבים בדיווח אל מול המשרד להגנת הסביבה על כמות המכירים שנמכרה ועל הכמות שנאספה כפסולת אלקטרונית אחת לתקופה מסוימת.

כמו כן, חובת היצרנים תהיה לפרט את חובת המחזור על גבי מכשירים אלו. יוזמה נוספת המשותפת למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הרווחה היא מתן אפשרות לשילוב עובדים עם מוגבלויות במיזמים תעסוקתיים של מחזור פסולת אלקטרונית. עקרון יוזמה זו היא עידוד חברות תעשייתיות להעסיק עובדים בעלי מגוון רחב של מוגבלויות בתחומים הקשורים במיון, איסוף ומחזור פסולת אלקטרונית על ידי מתן סיוע כספי מהממשלה לחברות שיעסיקו עובדים אלו.

כיום, קיימת פעילות ענפה על מנת לפרסם תקנות מסודרות בדבר הטיפול בפסולת האלקטרונית בישראל, ללא גיבוש תוכנית פעולה בנושא לא יימצא פתרון לבעיה הכה חמורה שעם השלכותיה ניאלץ להתמודד עוד שנים רבות.

[addw2p name="electronic"]

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!