האנושות צורכת יותר משאבי טבע – זינוק של 40% ב-20 שנה

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

מדו"ח מיוחד של האו"ם הסוקר נתונים לגבי שימוש במשאבי טבע ומגמות שונות בכדור הארץ בעשרים השנים האחרונות עולה כי צריכת המשאבים של המים האנושי עלתה במהלך שנים אלו ב-40% ושמגמות השימוש השונות פוגעות קשות בסביבה והן בהחלט אינן בנות קיימא. מצד שני, הדו"ח מראה כי מצב שכבת האוזון באטמוספרה משתפר וכי החקלאות האורגנית מתרחבת בהיקפיה.

אתגריים סביבתיים משמעותיים לעתיד

הדו"ח שפרסמה הסוכנות להגנת הסביבה של האו"ם באוקטובר 2011 מספק תמונת מצב די עגמומית לגבי האתגרים הסביבתיים של המין האנושי בעתיד הרחוק והקרוב כאחד. הדו"ח הורכב עבור ועידה בינלאומית בנושאי ניצול משאבי הטבע ואתגרים עתידיים שמתוכננת לשנת 2012 בברזיל – אירוע לציון פסגת כדור הארץ המפורסמת בברזיל משנת 1992.

הדו"ח מראה כאמור כי ניצול משאבי הטבע זינק ב-40% בעשרים שנה – מדובר על שימוש בדלקי מאובנים, כריית מתכות וחומרים מהקרקע וכמו כן נמדדו היקפי השימוש במשאבים טבעיים בלתי מתכלים כמו אור שמש, רוח ואנרגיית שמש. כמובן שמגמת העלייה בניצול משאבי הטבע מראה על עלייה מהותית בשימוש במשאבים מזהמים ומתכלים ועל עלייה קטנה עד בלתי משמעותית בשימוש במשאבים מתחדשים. הנתונים מראים כי ניצול אנרגיות רוח ושמש מהווה פחות מ-1% מסך ייצור החשמל בעולם כולו – זאת למרות הרעש התקשורתי בשנים האחרונות סביב שימוש באנרגיה סולארית לייצור חשמל והקמת שדות גדולים של טורבינות רוח במקומות שנים בעולם.

פחות מ-1% של הקרקע המשמשת לחקלאות בעולם מעובדת בשיטות אורגניות שאינם כוללות שימוש בריסוסים מזהמים ואינן פוגעות בסביבה או במערכות אקולוגיות. הדו"ח מראה כי על מנת לייצר מוצר בימינו יש צורך בפחות משאבים ואנרגיה לעומת לפני 20 שנה, אך בגלל צמיחה כלכלית ודמוגרפית (1.5 מיליארד איש נוספו לעולם ב-20 שנה) היקפי הצריכה עלו משמעותית ולכן בפועל יש ניצול של הרבה יותר משאבים לצרכי הפקת מוצרים חדשים. כמו כן ניתן לציין כי מוצרים רבים מיוצרים באיכות פחותה כדי שהצרכנים ירכשו עוד ועוד מהם וישנה מגמת ה"שדרוג" התמידי בקרב חלקים נכבדים באוכלוסייה.

נתונים אלו ועוד רבים אחרים המראים כי צריכת משאבי הטבע שלנו עלתה ב-40% בעשרים שנה וכי המין האנושי צורך ומתנהל בצורה שאינה ברת קיימא מציגים תמונה קשה. תמונת מצב המציגה אתגרים מהותיים של ייעול תהליכי ייצור, מציאת פתרונות אנרגיה חלופיים, שינויים בתרבות הצריכה האנושית ומציאת שלל פתרונות נוספים לעידן שבו משאבי טבע מתכלים יהיו נדירים ויקרים יותר ואוכלוסיית העולם רק תלך ותצמח כמו גם השיפור הכלכלי של אוכלוסיות עצומות בעולם השלישי.

יותר אנשים  עירוניים מכפריים

הדו"ח של האו"ם כולל נתונים שכבר מוכרים מהשנים האחרונות, כיום יש יותר אנשים בישובים עירוניים מאשר בישובים כפריים – לראשונה בהיסטוריה. מספר ערי הענק בנות מעל 10 מיליון תושבים עלה ב-11 בעשרים השנים האחרונות והוא עומד כיום על 21 ערי ענק שכאלו. הנתונים מראים שיפור בכמות האנשים החיים בשכונות עוני שבהן אין גישה ישירה ויציבה למים, סניטציה ודיור בטוח – ירידה של 10% – נתון נוסף שמסביר על העלייה בצריכה ובניצול משאבי הטבע.

השפעות של העלייה בניצול משאבי הטבע

העובדה שאנו צורכים הרבה יותר משאבים מתבטאת גם במזון, אוכלוסיית העולם צורכת היום הרבה יותר בשר מבעבר (43 ק"ג לאדם לשנה לעומת 34 ק"ג בעבר), כך שגידול הבקר עלה משמעותית ובכך נגרם נזק סביבתי אדיר והרס שטחים פתוחים לחקלאות ולטבע. בתקופה שנסקרה נכרתו יערות בסדר גודל של ארגנטינה ושיעור צריכת הפלסטיק, בעיקר לשימוש חד פעמי, עלה בכ-130%.

הדו"ח מראה כי כ-18 מדינות אחראיות לכ-80% מסך פליטות גזי חממה בעולם. לצד הנתונים הקשים והשליליים הרבים, יש גם נקודות אור כגון שהרס שכבת האוזון נעצר והמצב אף השתפר, המגמה של ניצול אנרגיות מתחדשות לייצור חשמל גוברת והחקלאות האורגנית מתרחבת בקצב שנתי של 13%.