מיחזור, חקיקה

מיחזור ביפן

Posted at נובמבר 21, 2010 » By : » Categories : מיחזור,חקיקה » 0 Comment

היפנים מקדישים תשומת לב מיוחדת ויוצאת דופן לאיסוף הזבל, מיונו ומיחזורו. מנהגי המיחזור היפניים מעוררים התפעלות ואף ראויים להערצה. יפן נחשבת לאחת המדינות ההממחזרות ביותר בעולם, זאת אודות לשיטות המחזור היעילות והחוקים הקפדניים עליהם שומרים תושבי המדינה בקנאות רבה.

יפן היא מדינה קטנה יחסית וענייה בחומרי גלם. היא מייבאת את מרבית חומרי הגלם לתעשיות המגוונות שבה. בשל כך, איסוף הזבל ומיחזור ביפן מביא הן לתועלת סביבתית רבה והן לחיסכון ניכר במשק.

אודות לחינוך ולאופי היפני שדוגל בסדר ומשמעת, איסוף הזבל ומיחזורו נעשה בצורה שיטתית ויעילה ולכן גם מצליח כל כך.

מה הם ממחזרים?

ראשית כל נדרשים היפנים לסווג את האשפה הביתית שלהם, להפריד פסולת מסוגים שונים ולהשליכה בהתאם. להלן מספר חוקים הנוגעים לאיסוף, מיון ומיחזור זבל:

זבל המיועד לשריפה

לקטגוריה זו נכנס הזבל האורגני: שאריות מזון, פסולת גינה, חיתולים, מוצרי גומי ומוצרי עור. הזבל הנ”ל נאסף פעמיים בשבוע וכל משפחה רשאית להשליך עד 2 שקיות זבל בכל פעם. הזבל נאסף בשקיות יעודיות, בצבע מתאים, המחולקים בידי העירייה – הקצבה שנתית לכל משפחה. טרם השלכת זבל לח יש לייבשו ובנוסף

יש לנקז שאריות מים מן השקית. את השקית יש לקשור היטב ולהימנע מהשלכת חפצים חדים שעשויים לקרוע את השקית.

פעם בשבועיים נאספים הפחיות והבקבוקים, כל אחד מהם בנפרד. התושבים צריכים לשטוף אותם ולהוציא מתוכם כל תכולה שהיא. גם הסוללות נאספות באותו הסבב אולם יש להניחם בשקית שקופה ונפרדת.

חפצים גדולים, כגון מוצרי חשמל, רהיטים וכו’

חפצים אלה נאספים פעמיים בחודש. בכל פעם מותר לזרוק חפץ אחד גדול או שניים קטנים. על כל חפץ שמושלך יש להדביק מדבקה עליה יצויין האם החפץ תקין או לא.

יחד עם החפצים הגדולים נאספים שאר החפצים הקטנים, שאינם נכנסים לקטגוריית המיועדים לשריפה כגון: זכוכית, נורות, מתכות קטנות, פלסטיקים ועוד.

מיחזור פחיות, בקבוקי פלסטיק למשקאות, בקבוקי פלסטיק לא למשקאות, בקבוקי זכוכית ועוד

מוצרים מסוג זה נאספים כל אחד בשקית בצבא ייחודי עליהן מופיעות הוראות הטיפול בפסולת זו.

מיחזור נייר ואריזות

בכל הקשור למיחזור נייר ואריזות נייר מעבירים היפנים באופן עצמאי אל פינות המיחזור המיועדות לכך בסופרמרקטים, כנ”ל לגבי פסולת בד.

תשומת לב מיוחדת מוקדשת לקרטוני משקה ומיחזור קרטון. היפנים שוטפים את קרטוני החלב, גוזרים אותם על פי סימונים מיוחדים על האריזה, משטחים  ומשליכים במתקנים המיועדים לקרטוני משקה.

הסוד: אכיפה קפדנית ושיתוף פעולה מצד האזרחים

שורת החוקים והכללים הנוגעים למיחזור לא הייתה יוצאת לפועל ללא שיתוף פעולה של התושבים עצמם וכן אכיפה של החוקים עצמם.

התושבים עצמם פוקחים לא פעם עיניים על שכינהם לוודא שאלו מקיימים את חוקי המיחזור. תושבים שלא מקפידים על הפרדת הפסולת שלהם עלולים להגיע למצב לא נעים בו שכנם התריע על המחדל בפני הרשות העירונית שעלולה לכנוס או להעניש בכל דרך אחרת את מפר חוק המיחזור.

בנוסף, עובדי איסוף האשפה אשר מבחינים בהפרדה שאינה תואמת את החוקים, עשויים לאתר את בעל השקית, באמצעות פסולת מזהה (מעטפות ומכתבים אישיים) ולהחזיר את השקית לבעליה עד שתטופל התקלה.

מיחזור כפרוייקט לאומי

אין ספק שההחלטה של ממשלת יפן להנהיג איסוף ומיחזור פסולת גורף דורש תשומת לב ומאמצים יוצאי דופן, אולם היא מוכיחה לנו יום יום כי המשימה אינה בלתי אפשרית ואדרבא היא גם מאוד מתגמלת.

ישראל עדין רחוקה שנות אור ממהפכת המחזור שחלה ביפן, אך אסור לנו להתייאש או לשלול רעיונות מהפכניים. עלינו להאמין כי באמצעות מודעות וחינוך מגיל צעיר למחזור והפרדה יביאו גם את ישראל למהפכה אמיתית, כזו שתביא לשינוי ירוק אמיתי.

Leave a Comment

עוד בנושא מיחזור, חקיקה
איכות הסביבה בצה”ל

בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבות השמירה על איכות הסביבה במדינת ישראל בכלל, ובצה"ל בפרט. כבר בשנת 1989 הוקם בארץ המשרד...

סגור