להחזיר לטבע את מה שהוא נתן

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

שימוש בחומרים ממוחזרים

את החומרים ממחזרים למטרות שונות. פסולת אורגנית ניתן למחזר לקומפוסט או לחיפוי קרקע ולהפיק ממנה אנרגיה בצורות שונות, כגון התססה ליצירת דלק אורגני או שריפה להפקת אנרגיה.

מתכות ברזליות (מכוניות, מקררים, מכונות כביסה ועוד) מועברות להתכה ושימוש מחדש, בעוד מתכות אל-ברזליות (נחושת, אלומיניום ועוד) מועברות למפעלי ייצור כחומרי גלם.

נייר ממוחזר הופך לנייר חדש, וכמו כן ניתן לשרוף אותו להפקת אנרגיה. גם זכוכית ממוחזרת הופכת לזכוכית חדשה, ובנוסף משמשת לתשתיות שונות, כדוגמת כבישים ורעפים.

פלסטיק ממוחזר לחומר גלם פלסטי המשמש, בין היתר, לייצור אריזות למזון וסיבים, וכמו כן ניתן לשרוף אותו להפקת אנרגיה.

גם בגדים משומשים יכולים להמשיך דרכם – מיחזור בגדים מיטיב עם הסביבה וחוסך במים. בגדים אשר המרכיבים שלהם אינם מתפרקים משמשים לאחר תהליך המיחזור את התעשייה והמוסדות הגדולים בהופכם לסמרטוטים ולמטליות ויריעות בד שונות.

דלק ביולוגי, ובאופן ספציפי ביו-דיזל, הוא דלק המיוצר משמנים צמחיים. הוא מהווה תחליף לדלק המופק ממחצבים וניתן להשתמש בו במנועי דיזל תוך השקעה כספית לא גדולה, שתחזיר את עצמה עד מהרה. מלבד הרווח הכלכלי, הביו-דיזל גם פוגע באיכות הסביבה פחות מדיזל רגיל, בזכות כמות הפחמן הדו-חמצני הנמוכה שהוא פולט.

מיחזור בישראל – סטטיסטיקה

בישראל מיוצרים כיום כ-7 מיליון טון פסולת מידי שנה. מבחינת משקל, בולטים הפסולת האורגנית (40%), הנייר (17%) והפלסטיק (13%), ומבחינת נפח הפלסטיק (46%), הנייר (15%), הקרטון (13%) והפסולת האורגנית (10%). רק כ-23% מהפסולת בישראל ממוחזרת, לעומת שיעור של 80% במדינות כמו גרמניה ויפן.

מבחינתנו, האזרחים, ניתן לנקוט בכמה פעולות בכדי לתרום למחזור: למחזר את הפסולת האורגנית שלנו, שמהווה 30-50% ממשקל הפסולת הביתי, על ידי הפיכתה לקומפוסט. לשם כך ניתן לרכוש מכשיר מיוחד; לזרוק את הנייר המשומש, בקבוקי הפלסטיק המשומשים והסוללות הריקות לפחי המחזור המיועדים לכך; להחזיר את הזכוכיות המשומשות לחנויות תמורת הפיקדון; למסור את מחסניות הטיונר והדיו לחברות האוספות את המחסניות הריקות; וכמובן – להקפיד לרכוש מוצרים ממוחזרים.