איכות הסביבה

חקלאות ביו-דינאמית

Posted at אוקטובר 31, 2010 » By : » Categories : איכות הסביבה » 0 Comment

חקלאות ביודינמית הינה שיטה חקלאית לגידול גידולים המתבססת על שאיפה לאיזון ושיוויון בין האלמנטים השונים המעורבים במלאכה זו.

האיזון שנעשה בין כל האלמנטים המעורבים בקיומה של חווה חלקאית שלמה: התאמת גידולים חקלאיים לתנאי האיזור (סוג קרקע, אקלים, זמינות מים, עונות השנה), הקפדה על מחזור מכלול האלמנטים, המנעות מזיהום סביבתי והימנעות מפגיעה בחי.

ייחוד נוסף של שיטה זו הוא מתן דגש על תנועה של גרמי השמים השונים ומיקומם והשפעתם על תכנון של תהליכי זריעה, השקיה, גיזום וקטיף.

היכן הכל התחיל?

ראשיתה של השיטה היא בשנת 1924, שנה בה החלה התדרדרות באיכות היבול ונפוצו מחלות בקר רבות. החקלאים חשו כי המהפכה התעשייתית גורמת לאדמה לאבד מחיותה. במקביל רבו הזיהומים וחלו שינויים אלימים במזג האוויר.

רודולף שטיינר, מייסד תורת האנתרופוסופיה  אמר באותה העת כי החקלאות, הושפעה מן העולם החומרי ודבר זה יוצר סתירה גמורה למטרתה הראשונית לספק את צרכיו של האדם. בנוסף קשר שטיינר את מרכיבי הסביבה השונים עם השפעת כוכבי הלכת.

טענתו העיקרית היתה כי החקלאות הינה מעגל סגור שלם ומאוזן, ואילו האדם מפריע לרצף שלו: רקבוביות בקרקע כמזון לצמחים, הצמחים כמזון לבעלי החי והפיכתם של בעלי החיים לרקבוביות חזרה.

החלקאות הביו דינאמית הינה למעשה חזרה אל החקלאות המסורתית, כיוון ששיטות החקלאות המסורתית מתבססות על אינסטינקטים טבעיים שנבנו במשך שנים רבות. חקלאות ביו-דינמית כוללת מיחזור של כמה שיותר מהתוצרים של ענפי החקלאות ושימוש בהם בתחומים אחרים.

חקלאות ביו-דינאמית מעשית

החלק המעשי בחקלאות הביודינמית נובע מראייה של המשק כולו כשלם ומאוזן: עצי פרי, ירקות, מרעה ובעלי חיים במספר ויחס שמביאים לאיזון: מספיק מזון צמחי לבע”ח, מספיק קומפוסט לצמחים מהפרשות בע”ח, שימוש בדשנים מבוססים על תמציות צמחים, שילוב של צמחים המועילים זה לזה ועוד.

החווה הינה גוף אחד שלם שיכול לספק לעצמו את כל צרכיו: זרעים, חומרי הזנה, מזון לבעלי החיים וכן מתן מגוון בתי גידול למגוון ביולוגי רחב בסביבתה.

בתוך המבנה של החווה, יש מקום להתפתחות של מגוון בעלי חיים וגידולים חקלאים מגוונים ויצירת איזון הייחודי לכל חווה. כל חווה למעשה היא ייחודית כי בה מתקיים יחסי גומלין ייחודיים ושונים.

כחלק מן הרעיון, חווה שכזו דורשת קהילה אנושית אשר לוקחת חלק מן האיזון, דרך שימוש בתוצרת, קניה, עבודת אדמה וכו’.

תוצרת של חקלאות ביודינמית מבוקרת באמצעות ארגונים בינלאומיים לחקלאות ביו דינמית. כיום ישנן 26 מדינות בהם קיימים ארגונים אשר עורכים הכשרות, מארגנים כנסים ומבצעים מחקר בתחום.

חקלאות ביודינמית בישראל

בישראל, חווה מרכזית אחת המבוססת על חקלאות ביודינמית והיא הרדוף, אחת ממספר קהילות ירוקות בישראל.

הישוב נוסד ב-1982 והתבסס מים היווסדו על פעילות חקלאית ביודינאמית. כיום מעובדים בהרדוף “החווה” הביודינמית הגדולה בישראל כ-1000 דונם קרקע. 670 דונם המשמשים לגידול ירקות וגידולי מזון לבקר וכן 60 דונם המשמשים לכרם זיתים. 870 הדונם הנותרים משמשים כשטחי מרעה לבקר.

בכל שטחי הגידול נעשה שימוש בקמפוס הביודינמי מרפת הרדוף. ענף החקלאות כולל גידול ירקות טריים, גידול ירקות ותבלינים לצורך הפקת זרעים, גידול זיתים אורגניים לשוק, הכנת קמפוס לשדות החקלאיים וכן לשיווק חיצוני.

רפת הרדוף הינה רפת האורגנית הראשונה בארץ. הרפת נוסדה בשנת 1992 לאחר שמייסדי הרדוף צהרו ידע וניסיון בחקלאות אורגנית והחליטו לסוגר את המעגל ולהגיע לאיזון על פי תורת החקלאות הביו דינאמית. כיום מספקת הרפת מכסת חלב של 2.2 מיליון ליטר בשנה.

כיום מתנהלת הרדוף כאגודה חקלאית המכילה את הרפת, החקלאות ושוק הירקות כגוף אחד. משווקת את תוצרתה בכל הארץ ומצליחה להגשים בצורה מוצלחת ומרשימה את רעיון החקלאות הביו דינמית.

Leave a Comment

עוד בנושא איכות הסביבה
קהילות ירוקות בישראל

ההגדרות לקהילות ירוקות הן רחבות ולא חד משמעיות. למושג קהילה מספר משמעויות: קבוצת אנשים הגרים באותו איזור גאוגרפי תחת אותו...

סגור