החוק למיחזור פסולת אלקטרונית

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

חוק מיחזור פסולת אלקטרוניתחוק מיחזור פסולת אלקטרונית ייכנס לתוקפו ב – 01.01.2014, כמעט שנתיים לאחר שאושר על ידי הממשלה והוא ממשיך את מדיניות המשרד להגנת הסביבה בעניין הטיפול בפסולת מוצקה.

החוק מתייחס לטיפול בציוד אלקטרוני לאחר סיום השימוש בו, קרי, פינוי ומיחזור המוצר והוא מטיל את האחריות ליישום ההנחיות החדשות על יצרני ויבואני האלקטרוניקה.

נישה חדשה בתחום המיחזור

האחריות החדשה המוטלת על היצרנים והיבואנים צפויה לגרור עליית מחירים, אם כי קיימת מחלוקת בדבר שיעור גובה ההתייקרות. כך או כך, תהליך מיחזור פסולת אלקטרונית דורש כוח אדם, מיומנות וידע ופותח נישה עסקית חדשה בשוק המחזור.

חברה ראשונה בתחום – מ.א.י (תאגיד מיחזור אלקטרוניקה בישראל), מציעה לחברות הגדולות במשק שירותי ניהול הכוללים: שינוע, לוגיסטיקה וטיפול במוצר ובכך היא מקדימה את ההתנהלות הטבעית של הקמת התאגדות או מסגרת משותפת ליצרנים וליבואנים לצורך טיפול בפסולת האלקטרונית (דוגמת אל"ה לבקבוקי משקה).

חברת מ.א.י , בעצם היותה חברה מסחרית חיצונית, תוכל ליישם את החוק מול המשווקים למרות חילוקי דעות הקיימים בתחום.

הפסולת האלקטרונית אינה הומוגנית במרכיביה, במחשב לדוגמא, קיימים רכיבים בעלי ערך גבוה לעומת רכיבים של מקרר. הבדלים מסוג זה יוצרים ניגודי אינטרסים בין היצרנים והיבואנים השונים, אם כי כמויות המיחזור נקבעות לפי משקל ולא לפי סוג מוצר.

עיקרי החוק

החוק מגדיר את מיחזור הפסולת האלקטרונית באחוזים מסך המכירות של כל משווק. עם החלת החוק, יהיו מחויבים היצרנים והיבואנים השונים למחזר 15% מסך המכירות שלהם, כאשר קיימת עלייה הדרגתית בשיעור המכירות המחויב במיחזור עד לגובה של 50% בשנת 2021.

אחד הסעיפים בחוק יחייב את בתי העסק בשירות החזרת מוצר ישן בעת קבלת המוצר החדש שנרכש.

כמו כן, תחול על המשווקים האחריות לפרסם מידע אודות דרכי המיחזור של כל מוצר על אריזתו וכן החובה לדווח לגורמי הממשלה על יישום החוק בפועל. משווק שלא יעמוד באחוזי המחזור הנדרשים ייקנס בסכומים המוגדרים בחוק.

תהליך מיחזור פסולת אלקטרונית

החוק מגדיר מוצרי אלקטרוניקה כמוצרים שפועלים על חשמל החל ממכשירי קירור, מחשבים, טלפונים סלולאריים, סוללות ואף צעצועים.

טווח המוצרים נע בין מוצרים כבדים השוקלים מעל ל-10 קילוגרמים לבין מוצרים קטנים הניתנים לאיסוף בחנויות (מתקני איסוף סוללות), במגזר הפרטי ובתעשייה.

מטבע הדברים, השלב הראשון בתהליך המיחזור הוא איסוף המוצר אל מוקדי איסוף עירוניים או בבתי העסק השונים. חברת מ.א.י, החלוצה המסחרית בתחום, דוגלת בהקמת תשתית איסוף נוחה וקלה לצרכנים שלה וכיעד שמה לה למטרה להגיע ל-3000 נקודות איסוף עד שנת 2018.

כצעד מסחרי ראשון, חתמה החברה על תכנית ניסיונית עם חברת דלק לפיה יוצבו ארבעה מתקני איסוף בשטחי תחנות הדלק שלה. בהמשך, ייחתם הסכם עם רשתות המזון הגדולות שיאפשר שימוש בחניות, בעגלות וגם בעמדות השמירה לריכוז פסולת אלקטרונית.

שלב שני – שלב הלוגיסטיקה, מתייחס להובלת הפסולת ממרכזי האיסוף אל מתקני המיון. חברת מ.א.י. חתמה עם דואר ישראל הסכם להובלת הפסולת הקלה יחסית במשאיות החברה. לגבי הובלה של פסולת כבדה, מדובר על איסוף של העירייה או המשווק אל מוקדי הריכוז ומשם תוביל אותה מ.א.י. במכולות.

שלב שלישי – תהליך המיון של המוצר. לפי החוק, פסולת אלקטרונית מסווגת לשש קטגוריות והן: מוצרי קירור או חימום, טלוויזיות, מנורות, מכונות בעלות צלע ארוכה או גבוהה מ-60 ס"מ (בהן, מכונות כביסה, מייבשים) ומכשירי IT.

חברת מ.א.י מתכננת את הקמתם של שלושה מתקני מיון ידניים, אותם מתכוונת החברה לאייש בעובדים מקרב אוכלוסיות חלשות.

שלב רביעי – פירוק המוצרים במתקנים ידניים (הפרדת סוללות ופלסטיק) ובמתקנים ממוכנים.

החשיבות במיחזור פסולת אלקטרונית

שוק מוצרי האלקטרוניקה מייצר כמויות ענק של מוצרים בכל שנה וקצב ההחלפה אצל הצרכנים גבוה, דבר המוביל לעלייה ישירה בהיקף המוצרים היוצאים משימוש – דהיינו פסולת אלקטרונית.

על פי נתונים של המשרד לאיכות הסביבה, כמות הפסולת בשנת 2010 הגיעה למשקל של 85,000 טון פסולת שברובה מכילה רכיבים רעילים לאדם, לחי ולסביבה.

החוק מסדיר את הטיפול בפסולת האלקטרונית במטרה להקטין את הזיהום הסביבתי הנגרם ישירות מהטמנה לא מבוקרת של פסולת זאת. יישום הנחיות הממשלה אמור להוביל לצמצום כמויות הפסולת על ידי מיחזור חומרים הנמצאים במוצרי האלקטרוניקה וניתנים לשימוש חוזר.

מדינת ישראל החברה בארגון הבינלאומי OCED, היא אחת מהמדינות האחרונות לאכוף את החוק הדומה לחוקים שאושרו בארצות השונות ומתייחס לאחריות היצרן והיבואן על מוצרים משומשים.

בחברת מ.א.י, החברה הראשונה להפעיל בארץ מערך מחזור פסולת אלקטרונית, עקבו אחרי יישום החוק במדינות השונות. רק מדינה אחת הצליחה להגיע אל אחוזים גבוהים של מיחזור פסולת אלקטרונית וזאת שוויץ עם 85% מהפסולת העוברת מיחזור, לכן שכרה החברה את שירותיו של אחד מיועצי התהליך בשוויץ כיועץ לחברה.

בשלב זה, ערב כניסת החוק לתוקף, חברת מ.א.י היא השחקן המסחרי היחיד בתחום שעתיד להתפתח ולגדול ביחס לעקומת הצריכה בארץ והיא נערכת לתהליך היישום ההדרגתי במשך תקופה ארוכה.