ביודיזל – הדלק הירוק של העתיד?

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

ביודיזל הינו כינוי לדלקים ביולוגיים ממקורות מתחדשים, בהם נעשה שימוש במנועי דיזל בתור חומר דלק טהור או כערבוב עם סולר באחוזים משתנים.

ביודיזל מופק כאמור ממקור ביולוגי מתחדש כגון: שומן חיות, שמני מאכל משומשים או שמנים צמחיים המופקים מתירס, סויה או דקלים במיוחד למטרה זו. מקורות אלה הינם מקורות מתחדשים לעומת הדלקים הפוסיליים שמקורם מן הנפט, שהוא מקור אנרגיה מתכלה. עובדה זו הופכת את השימוש בביודיזל לאטרקטיבי הרבה יותר.בנוסף, כאשר אנחנו מזכירים את המונח נפט, איננו יכולים לנתק אותו מן ההקשר הפוליטי שלו. מרבית מרבצי הנפט הגדולים נמצאים בשטחיהן של מדינות ערב שלא פעם מנצלות עובדה זו ובשל מתחים פוליטיים גורמות לעליות במחירי הנפט. העולם המערבי לא היה מוכן יותר להיות תלוי בהחלטותיהן של מדינות ערב ולכן הוא חיפש ומצא פתרון אלטרנטיבי למוצרי הדלק שמקורם מנפט.

יתרה מזו, כאשר נעשה שימוש בדלקים פוסיליים שמקורם מן הנפט, משתחררים אל האטמוספרה כמויות עצומות של גזים שגורמים לזיהום הסביבה ולהגברת אפקט החממה. כאשר נעשה שימוש בביודיזל כמו גזי הפליטה המזהמים קטנה משמעותית, מה שמגדיר את הביודיזל כמקור לאנרגיה ירוקה.
למעשה הפחמן הדו-חמצני הנפלט מן המנוע בעת שריפת הביודיזל, זהה בכמותו לפחמן הדו חמצני שצרכו או יצרכו הצמחים מהם הוא עצמו מופק. מה שנפלט לאוויר, ייקלט במהרה בידי הצמחים. בנוסף, בעת שריפת ביודיזל חלה ירידה משמעותית בפליטת מזהמים אחרים כגון תחמוצות גופריות, פחמימנים שונים וחלקיקי פיח.

יתרונות נוספים לביודיזל

  1. לביודיזל סיכות משופרת- הוא משמש גם כחומר דלק וגם כחומר סיכה ועל כן ביכולתו להאריך את חיי המנוע.
  2. הביודיזל אינו רעיל וכך במקרה של נזילות אל הקרקע או אל מקורות מים, אין חשש לאסון אקולוגי.
  3. הביודיזל בטוח לשימוש והובלה.

חסרונות הביודיזל

1. מאחר והביודיזל אינו רעיל ומקורו ביולוגי, חיידקים ופטריות נוטים להתפתח בו בעת אחסנה ממושכת.

2. לא כל המנועים מסוגלים לפעול בתדלוק של 100% ביודיזל.

3. עלותו של ייצור ביודיזל היא גבוהה ביחס לעלות הייצור של דלק פוסילי.

4. הצורך הגדל בצמחים עבור תעשיית הביודיזל יוביל לכך ששטחים נרחבים בכל כדור הארץ יוקצו למטרה זו, תוך פגיעה בשטחים ויערות טבעיים.

5. הצורך הגדל בצמחים עבור תעשיית הביודיזל יוביל לעליות במחירי התבואה הן לצורכי דלק והן לצורכי מזון, דבר שיפגע באוכלוסיות חלשות.

על אף החסרונות המצוינים להלן, לא ניתן להתעלם מהיתרונות הרבים שטומן בחובו הביודיזל. הפתרון האידיאלי לחלק גדול מן החסרונות הינו שימוש בשמנים משומשים ועודפים משומני חיות, אולם כמותם אינה עונה על הדרישה העולה לביודיזל.

באופן עקרוני ניתן להשתמש בביודיזל בכל סוגי מנועי הדיזל ללא שינויים כלשהם במנוע עצמו. יחד עם זאת חשוב לבדוק האם חלקי הגומי הינם טבעיים או סינתטיים. חלקי גומי טבעיים הבאים במגע ממושך עם ביודיזל עשויים להינזק ואף להתמוסס. על כן, בעת שימוש בביודיזל מומלץ לבצע החלפה של כל הגומי הטבעי במערכת בגומי סינתטי.

בנוסף, מאחר ולביודיזל תכונות של ממס, סביר שהוא ימיס את המזהמים שהצטברו במהלך השנים במיכל הסולר הרגיל ולכן בתקופה הראשונה יש להחליף את מסנן הדלק מספר פעמים למניעת סתימות.

בעולם המערבי כולו חלה עלייה בשימוש וייצור ביודיזל ובמספר ארצות אף נכנסו תקנות המחייבות שימוש בתערובת סולר-ביודיזל באחוזים משתנים. בארץ, חברות שונות ואף אנשים פרטיים החלו בייצור ביודיזל ממקורות שונים. תקנות המחייבות שימוש בתערובות סולר-ביודיזל עתידות להיקבע גם בישראל בזמן הקרוב, אך כרגע התקנות היחידות שנחקקו עד כה הוא מיסוי על ביו דיזל.