מיחזור, איכות הסביבה, תהליך המיחזור, חקיקה

יעדי המיחזור של המשרד להגנת הסביבה ב-2011

Posted at מאי 22, 2011 » By : » Categories : מיחזור,איכות הסביבה,תהליך המיחזור,חקיקה » 0 Comment

המלחמה למען איכות הסביבה הולכת וצוברת תאוצה ככל שהשנים עוברות. המודעות האקולוגית הגלובאלית ממשיכה לגבור, בכל רחבי העולם נערכים כנסים בנושא, והצעות חוק הנוגעות לנושאים כמו מיחזור, מניעת זיהום אוויר ושימוש בחומרים בריאים לסביבה – הולכות ונערמות במשרדים השונים.

כיצד מדינת ישראל רואה את נושא איכות הסביבה? ובכן, כדי לבחון את הנושא מספיק להתבונן ביעדי המיחזור של המשרד להגנת הסביבה, כפי שהם מבוטאים בחוק האריזות, שנחקק ב-2010, ושאליו נגיע בהמשך.

בישראל נערמות מדי שנה ערימות רבות של פסולת

כמות הפסולת אשר מצטברת בישראל גדלה באופן מדאיג, ועולה במספר אחוזים מדי שנה. הפסולת העירונית, למשל, כוללת מיליוני טונות בכל שנה ושנה. כאשר הפסולת נטמנת באזורים המיועדים לכך, הנפח שלה תופס מקום רב, והפסולת עצמה, כאמור, מזהמת את האדמה ופולטת גזי חממה רעילים. כל אלה ‘מסייעים’ בהגדלת החור באוזון ומביאים להתחממות הגלובאלית הידועה לשמצה, ולבעיות אפשריות רבות עבור כדור הארץ.

מדוע קיים צורך במיחזור?

בתהליך המיחזור, משתמשים שימוש חוזר בחומרים אשר נעשה בהם כבר שימוש קודם והם נועדו להיות פסולת. החומרים האלה הופכים להיות חומרי גלם בתעשייה, או חומרים אשר מייצרים מהם מוצרים חדשים. בכך נמנעת הצטברות של פסולת תעשייתית, אשר גורמת לזיהום אוויר, לכיעור פני הסביבה, לפגיעה במי התהום, וכן הלאה.

המשרד לאיכות הסביבה פועל למען מיחזור מאסיבי

כשמביטים בסכנות האפשריות הנובעות מפסולת תעשייתית בכמות רבה, לא מפתיע, אם כן, שהמשרד לאיכות הסביבה הציב את נושא המיחזור במרכז המאבק למען איכות הסביבה. במסגרת זו, נחקק ב-22 בנובמבר, 2010, חוק האריזות החדש, אשר מבטא את יעדי המשרד בכל הקשור למיחזור.

מהו חוק האריזות?

באירופה, כמחצית מהחומרים עוברים מיחזור מדי שנה, כשהאחריות על כך היא על הגורם שמחזיק בבעלות על המוצר או זה שיוזם את תהליך ייצורו. חוק האריזות מבוסס על מודל אירופאי זה. הצעת החוק הישראלית מבוססת על הצעת חוק פרטית, אשר נוסחה על ידי ארגון ‘אדם, טבע ודין’.

הצעת החוק מבטאת את יעדי המיחזור הרצויים עבור המשרד לאיכות הסביבה. הכוונה היא להגיע ליעד מיחזור של 60% בשנת 2014, זאת תוך קביעת יעדי מינימום למיחזור לפי החומרים השונים. כך, למשל, נקבע כי קרטון ונייר יחייבו מיחזור של 60%, זכוכית תמוחזר ב-50%, עץ ב-12.5%, ועוד.

נשמע לכם בלתי אפשרי להשגה? טעות בידכם. התומכים בהצעה סבורים כי בהחלט ניתן יהיה להגיע תוך ארבע שנים להיקף מיחזור כזה.

הקריטריונים בחוק האריזות

המשמעות של חוק המיחזור היא צמצום פסולת האריזות, עידוד מיחזור ושימוש חוזר בחומרים, וכן הקטנה של הפסולת המיועדת להטמנה באתרי הפסולת השונים. למעשה, המטרה של המשרד לאיכות הסביבה היא שתוך עשר שנים ייאסר בשימוש באתרי ההטמנה השונים כלל.

חוק המיחזור יחייב אריזות שונות לפי מאפיינים מוגדרים: החוק יהיה תקף לגבי אריזות רבות, מסוגים שונים ומחומרים גלם רבים, כאשר הכוונה היא להגדיל את השימוש באריזות לשימוש רב פעמי. בנוסף, החוק ידרוש לסמן את האריזות השונות, כך שיכללו נתונים כמו ייעודה של האריזה למיחזור, סוג החומר ממנו עשויה האריזה, החומרים המסוכנים שבה, ועוד.

ההערכה: המיחזור ימשיך להתגבר בכל רחבי העולם

חוק האריזות נועד ליישר קו עם המאמצים הבינלאומיים להגדלת המודעות למיחזור. יעדי המיחזור בעולם המערבי הם גבוהים מאין כמוהם: בחומרים מסוימים המיחזור הוא כמעט מקסימלי. אגב, תופעת המיחזור לא אופיינית רק למדינות מערביות מתקדמות. גם מדינות מזרח אירופאיות, שבהן תשתית המיחזור היא דלה מאד, מצליחות לעמוד ביעדי המיחזור השונים שקובע התקן האירופאי.

Leave a Comment

עוד בנושא מיחזור, איכות הסביבה, תהליך המיחזור, חקיקה
המיחזור בישראל גדל

בכל הנוגע לנושאים של איכות הסביבה, מיחזור וכדומה, ישראל נמצאת בפיגור אופייני למול מדינות אחרות בעולם המערבי ובעיקר באירופה. באופן...

סגור