600 מיליון שקל להפקת אנרגיה מפסולת

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

המשרד להגנת הסביבה ישקיע כ- 600 מיליון שקל בהקמתם של מתקנים מיוחדים המיועדים להפקת אנרגיה מפסולת אורגנית.

מתקנים אלו יתרמו לאיכות הסביבה באמצעות מיחזור הפסולת האורגנית, וכך יחסכו גם כמעט מיליארד שקלים בחומרי גלם שיופקו מהפסולת ליצירת אנרגיה, אשר עד כה הוטמנה בקרקע.

יוזמה חדשה של המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה העניק לרשויות מקומיות וליזמים פרטיים בכל רחבי הארץ כרבע מיליארד שקלים, במטרה לעודד את ארגון מערך הפרדת הפסולת בבתי האזרחים ואיסופה, כולל תחנות מעבר המיועדות למיון, ובנוסף לכך מעודד את הקמתם של עשרים מפעלים לטיפול בפסולת אורגנית.

בהקמת מתקנים אלו ישקיע המשרד להגנת הסביבה כ- 600 מיליון שקלים, ותהליך הקמתם ייפרש לאורך שלוש שנים. המתקנים אמורים לטפל בשמונת אלפים טון פסולת אורגנית ליום, המהווים כשני שליש מכלל הפסולת העירונית היומית, ויותר משלושים רשויות מקומיות כבר הביעו נכונות להשתתף במיזם מבורך זה.

תהליך מיון הפסולת

כל בית אב שישתתף במיזם זה יקבל שני פחים מיוחדים שבעזרתם תופרד הפסולת הביתית, שלאחר מכן תיאסף ותילקח אל תחנות מעבר. בתחנות המעבר ימיינו את הפסולת ליבשה ורטובה, כשהראשונה תמוין בהמשך לפי מרכיבים כמו זכוכית, ברזל, נייר ופלסטיק ותועבר למפעלי מחזור. הפסולת הרטובה, האורגנית, המורכבת בעיקר משאריות מזון ומהווה קרוב לארבעים אחוזים מכלל הפסולת העירונית, תועבר למתקנים המיועדים לייצור קומפוסט, ממנו יופק דשן לענף החקלאות. חלקו יועבר למתקני עיכול אנאירובי שם יהפכו את הפסולת לאנרגיה בעזרת התססת הפסולת ויצירת ביוגז להפקת אנרגיה שתימכר לחברת החשמל .

איך מפיקים אנרגיה מפסולת אורגנית ולשם מה

אנרגיה מופקת בעזרת תהליכי פירוק הפסולת האורגנית, הפולטת כאמור ביוגז המשמש להפקת אנרגיה בצורת חום או חשמל. אנרגיה זו תירכש על ידי חברת החשמל וכן תשמש להפעלת מכונות ומכשירים הפועלים על אנרגיה וחום, כמו דודים ומבערים.

ישנם יתרונות רבים לשימוש בפסולת ליצירת אנרגיה: ראשית זהו משאב מקומי, נגיש, זמין ובלתי מנוצל שיכול להפחית את הצורך בשימוש במשאבי אנרגיה אחרים. בנוסף, השימוש בפסולת יצמצם את כמויות הפסולת הנאגרות עד לכדי תשעים אחוזים, וימנע את הטמנתן בקרקע – גורם המייצר זיהום אוויר סביבתי רעיל ומסוכן הן לקרקע והן למי התהום.

ביוגז – אנרגיה ירוקה

הביוגז הינו מקור טוב עבור מגוון סוגי אנרגיה נקייה, שהעיקריים בהם הינם חום וחשמל. הפקת חשמל מביוגז זולה יותר מאשר ייצורו מדלקים פוסיליים כגון סולר או ייצור מגז טבעי, ומחזירה מהר את ההשקעה הראשונית. בנוסף לכך, היא דורשת יחסית מעט שטח הפקה בהשוואה למערכות אנרגיה נקיות כמו אנרגיה סולרית.

הביוגז יכול לשמש גם להנעת כלי רכב על ידי הפרדתו למרכיביו וקבלת גז ביומתאן, שהינו בעל איכויות דומות לגז טבעי פחות מזהם מדלקים פוסיליים. ביוגז יופק בעיקרו מהפסולת האורגנית של בתי האב בישראל, אך ניתן להפיקו גם מחומרים אורגניים שונים כמו זבל של בהמות, גזם, פסולת חקלאית ומי שפכים.

איך מפיקים ביוגז מפסולת אורגנית

ייצור ביוגז נעשה על ידי תהליך תסיסה שבו מרכזים את כל החומרים האורגניים ומתסיסים אותם עד פירוקם למרכיביהם השונים. החלק הראשון של התהליך כולל פירוק אירובי עם נוכחות מבוקרת של חמצן. בשלב זה משתמשים במיקרואורגניזם כמו אצות או בקטריות, הניזונים מהחומר האורגני ומפרקים אותו.

לאחר שהמיקרואורגניזם כילו את החמצן מהפסולת האורגנית מתחיל החלק השני של תהליך הפירוק, השלב האנאירובי, המתרחש ללא נוכחות חמצן. בשלב זה נעזרים במיקרואורגניזם המתקיימים גם ללא נוכחות חמצן, הממשיכים לפרק את חומרי הגלם עד לרמת המולקולה, ובשלב זה נפלט הביוגז כתוצר לוואי של התהליך.

הפרויקט החדש של המשרד להגנת הסביבה בישראל מהווה מהפכה אמיתית ומברוכת שתקדם את איכות הסביבה באופן כללי, ובפרט תקדם את השימוש באנרגיה ירוקה בארץ ותביאו לכדי מימוש ריאלי, יעיל וכלכלי.

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!