מ.א.י – מיחזור אלקטרוניקה לישראל

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

מיחזור אלקטרוניקה לישראלמוצרי אלקטרוניקה רבים מושלכים לפח כלאחר יד, ורק כמות מזערית מהם מועברת למחזור.

אשפה המכילה מוצרי אלקטרוניקה מסכנת את הסביבה היות והיא מכילה חומרים רעילים אשר מזהמים את האדמה כמו גם את מי התהום בארץ.

המודעות לנושא מחזור האלקטרוניקה התחיל לרקום עור וגידים, אך אין ספק כי תחום זה נמצא בתחילת דרכו ועדיין ארוכה הדרך עד שתגיע ישראל למצב הנכון בנושא מחזור ושמירה מקסימאלית על הסביבה.

למה חשוב למחזר אלקטרוניקה?

מחזור אלקטרוניקה מאפשר את הפיכת הרעלים להפקת מוצרים לשימוש חוזר ויעיל באופן משמעותי. מוצרי האלקטרוניקה קלים למחזור וליצירת פריטים חדשים, תוך נטרול הרעלים אשר הם מכילים ומניעת חלחולם אל מי התהום דרך הקרקע.

כמעט כל מוצר אלקטרוני מכיל חומרי גלם דוגמת מתכת, פלסטיק, מעגל אלקטרוני, סוללות ועוד.

תהליך המחזור מתחיל בסיווג הפריטים על פי חומרי הגלם שלהם לשם הפרדת המחזור.

דרישות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני וסוללות

בינואר 2014 נכנס לתוקף החוק לטיפול בציוד אלקטרוני וסוללות. על פי לשון החוק, חייב כל יבואן לקבל שירות מתאגיד מחזור לטיפול במכלול הפסולת האלקטרונית. כל פתרון אחר לטיפול בפסולת אלקטרונית, כולל סחר בפסולת, אינה חוקית.

התאגיד הרשום הראשון בישראל למחזור אלקטרוניקה הוא תאגיד מ.א.י. מטרתו היחידה היא לעמוד בדרישות החוק עבור יצרנים, יבואנים ומשווקים.

תאגיד מ.א.י. מעניק שירותים מיוחדים, עבור חנויות המשווקות מוצרי אלקטרוניקה תעשייתיים וביתיים, ויבואני אלקטרוניקה, לשם טיפול בציוד אלקטרוני, וזאת באמצעות סל פתרונות קל ויעיל, הכולל טיפול, איסוף, דיווח ועמידה בדרישות החוק בתחום מכשירי החשמל.

תאגיד מ.א.י. פועל בשירות ארצי ומסייע גם במתן ייעוץ רגולטורי, תוך שימוש באמצעי דיווח מקוונים להעברת המידע הנדרש למשרד לאיכות הסביבה.

היוזמה להחלת החוק הוגשה על ידי השר לאיכות הסביבה גלעד ארדן וחבר הכנסת ניצן הורוביץ ממרץ, והוא מהווה היום השפעה על גורמים רבים בארץ.

חקיקה זו מובילה בתחום נושא הזיהום הסביבתי וההתמודדות עמו. על פי נתוני המשרד לאיכות הסביבה, כ-92% מהפסולת האלקטרונית בארץ אינה עוברת תהליכי מחזור.

למרות שפסולת זו מהווה רק כ-1% מסך הפסולת בישראל, עדיין היא אחראית ל-70% מהרעלים והזיהום הנגרמים מכלל הפסולת של משקי הבית.

החוק מגדיר מכסות, המושתתות על משקל הבנוי על סך משקל הציוד האלקטרוני שנמכר, בהן נדרש בית עסק לעמוד. מכסות אלו יגדלו מידי שנה עד שבתום חמש שנים יגיעו אל גודלן הסופי ויהוו כ-50% מסך הפסולת האלקטרונית.

על פי החוק, ניתן להסדיר הקמת מנגנוני פיקוח. על פי הנתונים של היקף המכירות, יחושבו המכסות בהן יש לעמוד. בנוסף, כולל החוק גם מנגנון אכיפה אשר קובע הטלת קנסות בסכומים של אלפי שקלים, על בתי עסק אשר אינם מספקים אישורים מאת תאגידי מחזור מורשים, דוגמת מ.א.י מחזור אלקטרוניקה לישראל, אודות העברת כמות מספקת של פסולת אלקטרונית למחזור.

על חברת מ.א.י מחזור אלקטרוניקה לישראל וחזונה

מטרתה היחידה של חבר מ.א.י, כפי שנקבע בתקנון החברה שלה, היא לסייע ליבואנים ויצרנים לקיים את חובותיהם על פי החוק לטיפול בציוד אלקטרוני וסוללות 2012, תוך ביצוע הפעולות הנדרשות לשם כך.

חברת מ.א.י מקימה מערך המיועד לאיסוף ציוד אלקטרוני, תוך ייעול תהליכים לוגיסטיים, שימוש בתשתיות קיימות, והפחתת נזקי הסביבה.

בעלי החברה מאמינים כי יש לאפשר לציבור להשיב פסולת אלקטרונית בקלות וללא השקעה נוספת. בנוסף, קיים הצורך לוודא כי העלות הסביבתית של איסוף פסולת אלקטרונית כדאית מבחינה כלכלית, אינה עולה על התועלת מאיסופו.

כך, למשל, אם יישלח רכב עבור איסוף טוסטר אובן מרמת גן לחדרה, ייגרם בכך נזק גדול יותר לסביבה רק בשל הנסיעה עצמה, ויתכן כי נזק זה גדול מהתועלת של טיפול במכשיר חשמלי ביתי בודד.