מיחזור, מיחזור אשפה

פרוייקט הפרדת פסולת בתל-אביב

Posted at מרץ 19, 2011 » By : » Categories : מיחזור,מיחזור אשפה » 0 Comment

בסוף דצמבר 2010 עיריית תל אביב החלה שלב משמעותי בתחום הסביבתי – הפרדת פסולת במקור. לאחר דיונים רבים בנושא מצד גורמים רבים בעירייה ומחוצה לה, 8,000 בתי אב בשכונת נווה אליעזר ייכנסו לפרויקט הפרדת פסולת למיחזור לזרם רטוב וזרם יבש באמצעות מערך תשתית של העירייה.

פרויקט הפרדת פסולת בתל אביב מצטרף לעוד כמה יוזמות דומות אשר ניתן להתחיל לראות ברשויות עירוניות ואזוריות בשנים האחרונות, בעידוד ובהובלת המשרד להגנת הסביבה. מהותם של פרויקט להפרדה במקור היא הפחתת הפסולת המועברת למטמנות – פסולת שיוצרת זיהומים ופגיעה בסביבה ושגם כרוכה בעלות גבוהה של היטל הטמנה. כפר סבא – חלוצת הפרדת הפסולת הביתית בישראל, החלה לקדם את הנושא כבר לפני שנתיים.

הצבת פחים מוטמנים חדשניים

פרויקט הפרדת פסולת בתל אביב שמתחיל כניסוי בשכונת נווה אליעזר יתנהל כך שבמקום פח מרכזי אחד יהיו מעתה שני פחים, פח אחד לפסולת “רטובה” שהיא בעיקרה פסולת מהמטבח ופח נוסף שמיועד לפסולת רגילה – לכל יתר הפסולת שאינה חומר אורגני מתפרק.

במסגרת פרויקט הפרדת פסולת בתל אביב העירייה מבצעת שינויים משמעותיים ומרשימים במערך האשפה בשכונה, צעד מרכזי הוא הסרת ה”צפרדעים” מרחובות השכונה, אותם פחים ירוקים גדולים ומכוערים שנמצאים ברחובות העיר וישראל כולה. כחלופה לאותם פחים ירוקים גדולים העירייה הציבה פיתרון מהפכני של פחים שהוטמנו באדמה ופתחם בגובה המדרכה. ליד כל בניין בשכונה הוטמנו שני פחים כאלו כאשר אחד לפסולת רטובה והשני לפסולת יבשה.

מרכיב נוסף בשיווק ובקידום של פרויקט הפרדת פסולת בתל אביב הוא הצבת ציורים של צפרדע עם כיתוב של “נפטרים מהצפרדעים” ברחובות השכונה ושחקן מחופש לצפרדע שישוחח עם התושבים על הנושא.

משקיעים בדרום העיר

פרויקט הפרדת פסולת בתל אביב היה אמור להתקיים ברמת אביב ג’ אך העירייה החליטה להעביר אותו לדרום העיר כדי לקדם שם נושאים סביבתיים ולהראות שאין קשר למעמד סוציו-אקונומי והפרדת פסולת במקור.

לאן הולכת הפסולת הרטובה

במסגרת פרויקט הפרדת פסולת בתל אביב יש צורך במערך שינוע נפרד לפסולת הרטובה, ואכן זאת מועברת בנפרד למפעל חץ אקולוגיות והופכת לביו-גז עבור הפקת חשמל מפסולת, או לקומפוסט אם ההיקפים יהיו גדולים מדי.

Leave a Comment

עוד בנושא מיחזור, מיחזור אשפה
פינוי ומיחזור אסבסט

עקב הסכנות הטמונות בזיהום אסבסט קיימת מערכת תקנות של משרד העבודה והמשרד להגנת הסביבה הנוגעות בנושא של טיפול, פינוי ומיחזור...

סגור