אנרגיה ירוקה, איכות הסביבה, חקיקה

פרוייקט אשלים – אנרגיה מתחדשת

Posted at מרץ 13, 2011 » By : » Categories : אנרגיה ירוקה,איכות הסביבה,חקיקה » 0 Comment

מדינת ישראל הציבה לעצמה יעד של ייצור 10% מסך האנרגיה שלה ממקורות מתחדשים עד שנת 2020, נכון לשנת 2011 יעד זה נראה רחוק וקשה להשגה אם היקפי ייצור של בקושי 1% מאנרגיות מתחדשות.

היישום האיטי הזה של מעבר לאנרגיות מתחדשות נובע מקשיים בירוקרטים רבים, חוסר עקביות ברגולוציה על התחום ובעיקר העובדה שעדיין לא הוקמו בישראל פרויקטים משמעותיים בקנה מידה גדול של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. פרויקט אשלים אמור לשנות את המאזן הזה משמעותית ולתרום רבות לכושר הייצור של חשמל ממקורות נקיים ומתחדשים ולהפחתת זיהום אוויר הנוצר בתהליך הפקת החשמל.

פרויקט אשלים הוא פרויקט ייצור החשמל ממקור מתחדש הגדול ביותר בישראל ונושא הקמתו נמשך כבר כמה שנים עם מכרזים, קביעת תנאים ורגולציה וכדומה. בעתיד הקרוב והנראה לעין פרויקט אשלים אמור להתחיל להיכנס לשלבי ביצוע ובכך לקדם את התחום בצורה ניכרת.

מהותו של פרויקט אשלים

היוזמים והגורמים שמקדמים את הקמתו של פרויקט אשלים מאז שנת 2007 הם משרד התשתיות ומשרד האוצר באמצעות אגף החשב הכללי לאוצר.

הפרויקט אמור לקום באזור אשלים שבנגב, מטעמים מובנים של קרינת שמש חזקה המתאימה לייצור חשמל סולארי ושטח פתוח נרחב, והוא אמור לכלול הקמת 2 תחנות לייצור חשמל בטכנולוגיה תרמו-סולארית ותחנה קטנה יותר בטכנולוגיה פוטו-וולטאית. ההספק הכולל המתוכנן של פרויקט אשלים אמור לעמוד על 220 מגוואט מייצור תרמו-סולארי ועוד 30 מגוואט באמצעות פאנלים פוטו-וולטאים – סה”כ 250 מגוואט.

פרויקט אשלים יפעל במתכונת של BOT, בשיטה זו היזמים שיזכו במכרז יקימו ויתפעלו את הפרויקט במשך 20-25 שנה שלאחריהן יחזירו אותו למדינה – כאשר כל הרווחים בתקופה זו יזרמו ליזמים עצמם כמובן.

עיכוב בביצוע הפרויקט ולוחות זמנים משוערים

למרות שפרויקט אשלים נמצא בצינורות הממשלה ויזמים רבים הביעו עניין להקימו, עדיין לא הוקם דבר באזור המיועד להקמתו. העיכובים נבעו מסיבות שונות שרובן קשורות להתנהלות הממשלה על משרדיה השונים וחוסר החלטיות לגבי תעריפים, היקפי ייצור וכדומה.

במהלך תקופה זו יזמים רבים נענו לאתגר ורצו להשתתף במכרז להקמת תחנות הכוח ולאורך השנים חלקם וויתרו על העניין והסירו את הצעותיהן. נכון להודעת הגורמים הממשלתיים הרלבנטיים בראשית 2011, הגופים שעדין נמצאים במכרז להקמת פרויקט אשלים אמורים להגיש את ההצעות הסופיות עד סיום חודש מרץ 2011 ובחירת הקבוצה הזוכה אמורה להימשך 4 חודשים.

באופן עקרוני וכללי סגירה פיננסית של התחנות התרמו-סולאריות תימשך שנה ושל הפוטו-וולטאית שנתיים, הקמתן של התחנות התרמו-סולאריות אמורה להימשך 2.8 שנים ושל התחנה הפוטו-וולטאית שנתיים – כך שעד לתחילת ייצור החשמל יש לחכות לפחות עד שנת 2015 – שבה לפי היעדים הממשלתיים היקף היצור מאנרגיות מתחדשות אמור לעמוד כבר על 5%.

בעיות במכרז להקמת פרויקט אשלים

נכון לחודש מרץ 2011 יש רק מתמודדת אחת להקמת תחנת הכוח התרמו-סולארית הראשונה בהיקף של 110 מגוואט במסגרת פרויקט אשלים, זאת עקב נשירה של המתמודדות האחרות לאורך השנים מסיבות שונות. עובדה זו ממחישה את הבעיות הרבות שהיו לאורכו של המכרז ובעיקר את התנהלותה הבעייתית של המדינה בקידום פרויקט חשוב כמו פרויקט אשלים.

הקבוצה היחידה שנמצאת כרגע במכרז להקמת התחנה הראשונה בפרויקט היא קבוצה של חברת שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת מקבוצת שיכון ובינוי שבשליטת קבוצת אריסון כאשר זו חברה לשיתוף פעולה עם תאגיד הענק הגרמני סימנס אשר פעיל בתחום האנרגיות המתחדשות בכל העולם באופן משמעותי. במכרז השני להקמת התחנה הנוספת מתמודדת רק קבוצה אחת גם כן שמורכבת מחברת ברייטסורס אנרג’י ותאגיד אלסטרום הצרפתי.

יש לקוות כי פרויקט אשלים אכן ייצא לדרך ויקדם את ייצור החשמל הנקי בישראל, על הפרויקט עדין מרחפת סכנת ביטול בגלל הקשיים הטכניים או בחינה מחודשת של מרכיביו ואופן הפעלתו.

Leave a Comment

עוד בנושא אנרגיה ירוקה, איכות הסביבה, חקיקה
תמונת מצב: אנרגיה מתחדשת בישראל 2011

ממשלת ישראל הציבה לעצמה יעד של ייצור 10% מצרכי האנרגיה של המדינה מאנרגיה מתחדשת עד שנת 2020, בסיום שנת 2010...

סגור