חוק האריזות החדש

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

חוק האריזות החדש בישראל מציין מהפכה אמיתית בתחום המיחזור ואיכות הסביבה בישראל, החוק מטיל לראשונה באופן גורף את האחריות על כל היצרנים והיבואנים השונים למניעת כמויות הפסולת העצומות שנגרמות כתוצאה מאריזות שונות. חוק האריזות קובע כי על גורמים אלו לדאוג לאיסוף ומיחזור של האריזות על פי קריטריונים שנקבעו מראש.

פורטל מיחזור וחוק האריזות:

2009: הצעת חוק מיחזור אריזות
2010: קידום חוק האריזות בכנסת
2011: חוק האריזות החדש אושר לקריאה שנייה ושלישית

חוק האריזות אושר לקריאה שנייה ושלישית

נכון לינואר 2010 חוק האריזות נמצא ממש בשלביו הרשמיים האחרונים לפני הפיכתו לחוק מן המניין. בתאריך 20.12.2010 אישרה וועדת הכלכלה של הכנסת את הצעת החוק הממשלתית לקריאה שנייה ושלישית בכנסת, הצבעה שעיקרה פורמאלי והחוק צפוי לעבור ללא בעיות.

כמובן שהתעשייה ניסתה להתנגד לחוק האריזות החדש בטענה כי הוא יחייב השקעות משמעותיות מצד היצרנים והיבואנים ועלויות אלו יגולגלו אל הצרכן בסופו של דבר, אך הכנסת וועדת הכלכלה השכילו להבין כי מדובר על חוק חשוב ביותר וכי גם אם הדבר יגרור עליות מחירים, הפחתת הפסולת מצדיקה זאת.

הצעת חוק ממשלתית בעידוד ארגוני סביבה

חוק האריזות נולד במקור כיוזמה של עמותת אדם, טבע ודין שהכין את החוק וקידם אותו במסגרת הגורמים השונים בממשלה ובכנסת. המשרד להגנת הסביבה בראשות השר גלעד ארדן לקח את הצעת החוק האזרחית והפך אותה ליוזמת חקיקה ממשלתית בהובלת המשרד.

עובדה זו סייעה כמובן רבות לקידום חוק האריזות ואישורו והתקווה היא שבעזרת הגיבוי הממשלתי יישום החוק יכובד במלואו ויזכה למלוא תשומת הלב של הגורמים המתאימים מבחינת אכיפה, יישום ותקצוב מסייע.

בעיית פסולת האריזות בישראל

חוק האריזות החדש נועד לפתור את הבעיה החמורה שנוצרת בישראל בעקבות כמויות אדירות של פסולת אריזות, לפי נתונים רשמיים פסולת האריזות בישראל מגיעה למשקל של מעל מיליון טון (מתוך 5.5 מיליון טון באופן כללי) והנפח שפסולת זו תופסת במטמנות (הבעייתיות מלכתחילה) הוא עצום וגדול יותר ממשקלה הכולל.

ישראלי ממוצע מייצר כ-1.6 ק"ג פסולת ליום שרובה מועברת להטמנה שמזהמת את הסביבה ומנצלת שטחים פתוחים, שיעור כמויות הפסולת בישראל עולה בעד 5% מדי שנה וחוק האריזות, יחד עם חוקי מיחזור אחרים, אמור להפחית מספרים אלו משמעותית. חוק האריזות יאפשר לא רק להפחית את כמויות הפסולת אלא גם למחזר ולעשות שימוש חוזר בחומרי גלם פוטנציאליים בשווי של כמיליארד ש"ח בשנה שכיום נקברים באדמה.

מה כולל חוק האריזות

  • חוק האריזות רלבנטי לאריזות על פי התקנות האירופאיות ויכלול אריזות נייר, קרטון, זכוכית, פלסטיק, עץ ומתכת. חוק האריזות כולל מוצרים ביתיים ותעשייתיים מכל התחומים.
  • חוק האריזות קובע יעד איסוף ומיחזור מחייב שייכנס לתוקף בהדרגה, היעד הסופי הכולל כרגע הוא 60% מכמות האריזות שמיוצרות ומיובאות עד שנת 2015, כאשר יש יעד מיחזור ספציפי גם לכל חומר אריזה (עץ נמוך מקרטון למשל).
  • הרשויות המקומיות בישראל חייבות במסגרת חוק האריזות לדאוג להסדרת הפרדת פסולת למיחזור לזרם רטוב וזרם יבש – פסולת אורגנית מהמטבח למשל לעומת אריזות קרטון – כאשר המימון להצבת תשתיות האיסוף והמיון יגיע מהמשרד להגנת הסביבה.
  • אי עמידה ביעדי המיחזור של המשרד להגנת הסביבה על פי חוק האריזות תגרור קנסות של עד 2,500 ש"ח לכל טון שחורג מהיעד, הקנס המרבי שניתן להטיל על כלל היצרנים והיבואנים או על הגוף המנהל מטעמם יהיה 15 מיליון ש"ח – 1% חריגה מהיעד.

בנוסף, חוק האריזות קובע כי עד 2020 תיאסר בישראל הטמנת פסולת אריזות וזו תחויב להיות ממוחזרת או לשמש להפקת אנרגיה. המשק הישראלי ירוויח מחוק האריזות הפחתת הפסולת, יצירת מקומות עבודה, חיסכון של היטל הטמנה לרשויות וייעול האריזות הקיימות.