תכנית הממשלה לבניית לוחות סולריים על גגות מבנים

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

ממשלת ישראל אישרה בסיומה של שנת  2010 תכנית מתאר ארצית שנועדה לקדם ולעודד את הקמתם של מתקני ייצור חשמל בעזרת פאנלים סולאריים על גגות מבנים בישראל.

התכנית תאפשר את תהליך הקמתם של מתקני לוחות סולאריים לייצור חשמל, בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, על גגות ומבנים שונים ברחבי ישראל, כולל גגות של חניונים, חלקות קרקע שסמוכות למבני מגורים במגזר החקלאי ועל בריכות דגים.

מקורה של תכנית המתאר הארצית לעידוד הקמת מתקנים סולאריים

לפני כמה שנים החליטה ממשלת ישראל על יעד ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ונקיות שיעמוד על עשירית מהייצור הכללי עד שנת 2020, נכון לראשית 2011 היקף הייצור מאנרגיה מתחדשת עומד על 0.5% בלבד כך שההגעה אל היעד נראית כחלום רחוק. אנרגיות מתחדשות הן בדרך כלל אנרגיית ים, אנרגיית רוח ואנרגיית שמש.

תכנית הממשלה לבניית לוחות סולאריים על גגות מבנים ושטחים נוספים נועדה לעודד את ייצור החשמל בטכנולוגיה מתחדשת ונקייה זו ולהתקרב יותר אל עבר עמידה ביעדי הייצור שנקבעו.

תכנית המתאר החדשה נולדה גם בגלל הייצור הנמוך ובעיקר בעקבות לחצים ותלונות של גורמים בתחום וממשרד התשתיות שאמור להיות הזרז העיקרי של העניין אך לטענתו הוא נתקל בקשיים קשים שמחוץ לשליטתו.

הגדרות המתקנים מתוקף תכנית הממשלה לבניית לוחות סולאריים על גגות ושטחים

תכנית המתאר הרלבנטית שאושרה בסוף 2010 מדברת על מתקנים קטנים ובינוניים שמשתרעים על שטח שקטן מ-750 דונם. לוחות סולאריים הם פאנלים מיוחדים שקולטים את אנרגיית השמש ובעזרת קולטני סיליקון מיוחדים ממירים את האנרגיה הזו לחשמל סולארי שאותו ניתן לאחר מכן להעביר (למכור) לרשת החשמל הארצית.

המתקנים שאמורים להיות מוקמים במסגרת תכנית הממשלה להקמת מתקנים סולאריים יוכלו לייצר עד 200 מגה-וואט של חשמל, זאת בניגוד לתקנה של עד 50 מגה-וואט שהייתה עבור מתקנים בינוניים.

בשנים האחרונות התחום הסולארי צמח והתפתח מאוד בישראל והוקמו חברות רבות אשר משווקות מוצרים רלבנטיים או מציעות התקנה של פאנלים סולאריים על גגות, מבני תעשייה וביישובים חקלאיים.

קראו עוד על גגות ירוקים בישראל ובעולם.

השינויים שייכנסו לתוקף בעקבות תכנית הממשלה

עיקר השינוי של תכנית המתאר הארצית לעידוד הקמת מתקנים סולאריים היא בכך שהיא מאפשרת כעת להקצות שטחים רבים יותר מבעבר עבור הקמת מתקנים לייצור חשמל. רוב ההתייחסות היא לגגות מבנים, למשל התכנית מאפשרת להציב מתקן סולארי על גג של חניון, מבני תעשייה ואפילו על מתקנים הנדסיים, התכנית אף מתירה להקים תקרה וגג לקומת גג של חניון למטרת התקנת לוחות סולאריים – בשונה מהמצב לפני תכנית הממשלה שבו בעל החניון היה צריך לבקש אישורי בנייה בתהליך ארוך ומתיש שבסופו כלל לא בטוח שהיה זוכה לאישורים.

תכנית המתאר הארצית מאפשרת היבט חדשני לתחום בישראל בכך שהיא מתירה להקים מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשטחי נחלות במושבים, על שטח חקלאי אך שצמוד לאזור המגורים של הנחלה – בעבר שטחים אלו היו מיועדים רק לעיבוד חקלאי ושימוש מסחרי היה אסור.

התכנית מאפשרת גם להקים מתקנים סולאריים בבריכות דגים ומאגרי מין וקולחין (מים מושבים לחקלאות), תכנית המתאר מאשרת להקים את המתקנים בצידי הבריכות או המאגרים וגם לראשונה על מתקני ייצור צפים.

תכנית הממשלה זוכה לתמיכת הירוקים

תכנית הממשלה לבניית מתקנים סולאריים על גגות מבנים ושטחים חקלאיים זכתה לתמיכה מצד הארגונים הירוקים ומצד המשרד להגנת הסביבה. ארגוני הסביבה תמכו בתכנית כי היא מעודדת ייצור חשמל נקי מאנרגיה מתחדשת וכי היא עושה שימוש במבנים קיימים על פני הקמת חוות ענק בשטחים פתוחים, רעיון נוסף שנמצא בתהליך אך הוא עשוי להיות בעייתי.