תהליך המיחזור של פסולת אלקטרונית

להצערת מחיר אטרקטיבית צרו איתנו קשר

פסולת אלקטרונית מהווה כ 5% מן הפסולת המוצקה אך אחראית ל 70% מן החומרים הרעילים שבאשפה הגורמים לזיהום הקרקע והמים. מיחזור פסולת אלקטרונית הינו בעל חשיבות מכרעת במאמץ לשימור הסביבה.

סיבה נוספת לדאוג למיחזור פסולת אלקטרונית היא שאנו חיים בעולם של משאבי טבע מתדלדלים. בפסולת אלקטרונית מצויים חומרים אשר עם הזמן יהיה קשה יותר ויותר להמשיך להשיגם מן הטבע, הערך הכלכלי של עשיית שימוש חוזר בחומרים כאלה רק ילך ויגדל

במאמר זה יתוארו הטכנולוגיות בהן נעשה שימוש בתהליך מיחזור פסולת אלקטרונית. במצב עניינים אידיאלי כל השלבים מבוצעים באותו מתקן.

עשור של טיפול בפסולת אלקטרונית במדינות אירופה

בשנת 2002 נתן פרלמנט האיחוד האירופי את דעתו על בעיית הפסולת האלקטרונית והתקין צו בנושא אשר הפך ידוע בכינוי WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

כיום באירופה כ 80% מן הפסולת האלקטרונית ממוחזרת במתקני מיחזור ייעודיים הפועלים על פי תקנים בינלאומיים לשימור הסביבה, כגון תקןISO14001 .

ישראל נמצאת הרחק מאחור

נכון לסוף שנת 2011 ישראל מפגרת הרחק מאחור, רק כ30% מן הפסולת האלקטרונית מגיעה למיחזור. חקיקה בנושא, פרי יוזמה משותפת של חברי כנסת מקשת רחבה של סיעות אשר שימור הסביבה הפך חוט מקשר ביניהם,  נמצאת בשלבי אישור מתקדמים. נראה שעם אישורה תביא חקיקה זו לשינוי דרמטי ומבורך בתחום.

בישראל של שנת 2012 דרושים הרחבה ניכרת של מערכי איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית וכן הקמתם של מתקני מיחזור חדישים.

אם תמשיך חלק מן הפסולת להישלח למיחזור במתקנים בחו"ל הכרחי שאלה יהיו במדינות החברות בארגון OECD (organization for economic cooperation and development בו חברה גם ישראל) על מנת להבטיח תהליכי מיחזור ידידותיים לסביבה.

במתקן מיחזור פסולת אלקטרונית הפועל בהתאם להנחיות צו ה  WEEE כ90% ממשקל הפסולת המגיע למתקן תמוחזר. כל מידע אשר היה מאוחסן במדיה דיגטלית מכל סוג שהוא יושמד לחלוטין במהלך המיחזור.

שלבי הפעולה בתהליך מיחזור במתקן בו מבוצעים כל השלבים יהיו:

  • מיון ידני של הפסולת, סילוק כבלים, סוללות, חלקי זכוכית וטונרים. יופרדו פריטים המיועדים לפירוק ידני (כגון מחשבים ניידים וטלוויזיות LCD) ופריטים אותם ניתן להזין ישירות אל מערך המיחזור האוטומטי.
  • הפסולת המוזנת למתקן המיחזור האוטומטי עוברת תחילה תהליך של גריסה (Shredding) לחלקים בעלי גודל מירבי של עד 10 ס"מ.
  • באמצעות אלקטרומגנטים חזקים המוצבים מעל המסוע מופרדים חלקי הברזל והפלדה.
  • עובדים המוצבים לצד המסוע מסלקים ממנו חלקי מעגלים חשמליים וחלקי נחושת הניתנים לזיהוי בעין.
  • הפסולת עוברת גריסה משנית תוך שאיבת כל אבק הנוצר וסילוקו באופן מבוקר ובלתי מזהם.
  • מתכות נותרות מופרדות באמצעות טכנולוגיית זרמי מערבולת (eddy current).
  • בשלב האחרון, לאחר שלא נותרו חלקי מתכת, מבוצעת הפרדה באמצעות מים של פלסטיק וזכוכית.
  • לבסוף מבוצע איחוד לפי סוגי חומרים של אלו שנאספו בתהליך האוטומטי ואלו שמגיעים מן הפירוק הידני.

כבכל תהליך מחזור האתגר העיקרי הוא בהפרדה ואיסוף של סוגי החומרים השונים.

לאחר שנאספו ניתן בקלות יחסית לעשות שימוש חוזר במרבית החומרים. החומרים מוחזרים למצב בו יוכלו לשמש כחומרי גלם באמצעות תהליכים המתאימים לסוג חומר, כך למשל זכוכית ומתכות מותכות ופלסטיק מומס.

טיפול מיוחד דורשים מסכי שפופרת קתודית (CTR Cathode Ray Tube), בהם נתקלים בעת מיחזור טלוויזיות ומסכי מחשב מן הדור הישן, בגלל העופרת המצויה בהם. מיחזור מסכים כאלה מחייב פירוק ידני של המסך מן המעטפת והמעגלים האלקטרוניים (אשר נשלחים הלאה דרך תהליך מיחזור אוטומטי רגיל).

לאחר שפורקו נגרסים המסכים והשפופרות, אבקת זכוכית הנוצרת נאספת באמצעות שאיבה ומטופלת בנפרד. חלקי הזכוכית מוסעים תחת מגנטים אשר מסלקים ממנה כל שאריות ברזל או פלדה. בהמשך הדרך זרמי מערבולת מסייעים בהפרדת נחושת ואלומיניום מן הזכוכית, את המתכות אוספים והן ישמשו שוב בתעשייה כחומרי גלם.

הזכוכית שנותרה חופשייה ממתכות עוברת שטיפה המסלקת ממנה אבק, זרחן ואוקסיד (תחמוצת). לבסוף מופרדת בהרעדה הזכוכית ובה עופרת מזו הנקייה מעופרת. בזכוכית המכילה עופרת ניתן להשתמש בייצור מסכי CRT חדשים.