מיחזור אשפה

המרכז למיחזור

אשפה הינה תוצר הלוואי והשאריות של פעולות שונות שמבצע האדם. תוצרי לוואי נוצרים בעת ביצוע פעולות יומיומיות כגון: הזנה, הפרשות, שימוש בכלים שונים או בפעילות כללית ורחבה יותר כגון: בנייה ותעשייה.

מקורות הפסולת העיקריים הינם מהתעשייה, הבניין, החקלאות, היווצרות גרוטאות ועוד. אולם הכמות הגדולה ביותר של פסולת מוצקה מפיק האדם באופן ישיר באמצעות הפסולת הביתית.

בטרם המהפכה התעשייתית, לאשפה הייתה היכולת להיעלם מן העולם בתהליך מחזור טבעי. כל אותן השאריות שנוצרו בידי האדם, פורקו בצורה טבעית באמצעות אורגניזמים שנמצאו בטבע ועקב פירקום הם חזרו להיות חומרי גלם טבעיים.

מיחזור אשפה – אתגר לאדם

כיום, עקב גידול האוכלוסייה, המהפכה התעשייתית ופיתוחי הטכנולוגיה הרבים נכנסו לביתנו חומרי גלם מלאכותיים כמו הפלסטיק והגומי. חומרים אלה אינם מתפרקים באופן טבעי ולכן גם בתום השימוש בהם, הם נערמים ונצברים בכמויות עצומות. הפסולת כיום מתאפיינת בנפח עצום, מטרדי ריח קשים וכן תוצרי לוואי רעילים הנוצרים עקב פירוק הפסולת. חומרי המזון בפסולת מושכים אליהם מזיקים והחומרים הרעילים מזהמים את הסביבה בעיקר בשל חדירתם לקרקע ואף למי התהום.

הטמנת אשפה

כתוצאה מהנזק החמור שגרמה האשפה לסביבה, פותחה שיטת ההטמנה. בעבר האשפה הביתית והתעשייתית הועברה אל אתרי פסולת ברחבי הארץ כולו. אתרים אלה היו פתוחים לכל והשלכת הפסולת בהם בוצעה ללא שום בקרה.

אתרי פסולת אלה, או בשמם העממי המזבלות, יצרו מפגעים סביבתיים חריפים. הם גרמו לשריפות, זיהומי קרקע, זיהומי מי תהום והיוו מצע גידול למגוון רחב של מזיקים. החומרים האורגנים שבתוך האשפה פורקו בידי אורגניזמים והחומרים האחרים כוסו בעפר והצטברו לערמות ענק.

בשל המטרדים הנ"ל פותחה שיטת הטמנה מסודרת בחמישה מוקדים בלבד. באתרים ישנה בקרה על חלחול הרעלים לקרקע. הקרקע נאטמה והונחו עליה צינורות אשר מזרימים את החומרים הרעילים החוצה כמו כן מותקנות ארובות לאיסוף גז המתאן הדליק. בעונת החורף האשפה מכוסה ביריעות למניעת חדירת מים. ערמות האשפה אינן עולות על 10 מטרים ובסוף תהליך ההטמנה יש ניסיון לשקם את הנוף.

מיחזור אשפה

על אף הצלחתה היחסית של שיטת ההטמנה, לשיטה זו חסרונות רבים: חומרי גלם שניתן לעשות בהם שימוש חוזר נטמנים בקרקע ללא  הבחנה, שטחי המטמנות תופסים שטחים פתוחים נרחבים, ישנו בזבוז של עפר לכיסוי האשפה ועוד'.

אחד הפתרון לבעיית כמויות האשפה העצומות הינו תהליך המחזור. בתהליך זה נעשה שימוש חוזר באשפה כשהיא עצמה מהווה חומר גלם למוצרים חדשים. ניתן למחזר מגוון חומרים מן האשפה: מתכות, נייר, פלסטיק, זכוכית ועוד.

על מנת לבצע מחזור אשפה יש לערוך תהליך של מיון והפרדה בטרם מושלכת האשפה. תהליך יעיל של הפרדה מתאפשר באמצעות הצבת מתקני מחזור (פחי מיחזור) במקומות מגורים. כל סוג אשפה נדרש מתקן משלה, כך שכל סוג יועבר למפעל המחזור המתאים.

  • מתכת- המתכות מותכות לתוך תבניות והופכות לחומרי מתכת המשמשים את התעשייה והבניין. עוד על מיחזור מתכת
  • נייר- הנייר הינו חומר גלם מצוין למוצרי נייר וקרטון. עוד על מיחזור נייר
  • זכוכית- הזכוכית מותכת לנוצרים ממנה מוצרי זכוכית חדשים וכן ציוד סניטרי ורעפים. את הזכוכית ניתן למחזר מספר פעמים. עוד על מיחזור זכוכית
  • פלסטיק- מהווה חומר גלם למוצרי פלסטיק חדשים וכן למוצרים שונים בתעשייה. עוד על מיחזור פלסטיק
  • שאריות אורגניות- שאריות מזון, צמחים וכו' מהווים חומר גלם לדשנים. החומרים האורגניים עוברים פירוק באמצעות אורגניזמים וכך נוצר דשן. עוד על הכנת קומפוסט

על מנת שתהליך המיחזור יצליח יש לשלבו על העלאת המודעות החברתית ובשיתוף פעולה נרחב הן מצד התושבים והן מצד הרשויות. גם האדם הפרטי יכול לבצע מחזור עצמאי בכך שיעשה שימוש חוזר במוצרים שונים שיש בביתו: שימוש בדפים משומשים כדפי טיוטא או ציור, שימוש חוזר בצנצנות ובקבוקי זכוכית, עבודות יצירה מחומרי פלסטיק וזכוכית ועוד.

פוסטים נוספים:

Share:

שלחו לנו הודעה

ניווט מהיר:

אודותינו:

פורטל מיחזור מרכז את כל נושאי המיחזור בישראל. מטרתנו לעודד מיחזור, שימוש באנרגיה ירוקה ושמירה על איכות הסביבה. אם נשמור על העולם העולם ישמור עלינו – כל אחד יכול לעשות צעד קטן – מיחזור לא דורש מאמץ רב.

היתרונות שבמיחזור:

תוכן הענינים:

חייגו עכשיו