פסולת מוצקה

מהי פסולת מוצקה?

פסולת מוצקה הינה שיירים שונים במצב מוצק הנותרים לאחר פעילויות שונות שאנחנו מקיימים מדי יום. הפעילויות הללו כוללות פעילות שגרתית כגון: אכילה, הפרשות, שימוש בכלים וכן פעילות מאסיבית יותר, הכרוכה בכמויות פסולת גדולות כגון: תעשייה ובנייה.

בעבר הרחוק הפסולת המוצקה נעלמה מהעולם במעגל מיחזור טבעי. השיירים של פעילות האדם הכילו חומרים שפורקו באופן טבעי באמצעות אורגניזמים שונים. כיום בשל גידול האוכלוסייה והכנסת מגוון חומרים מלאכותיים (פלסטיק, גומי וכו’) למעגל החיים, הטבע אינו מסוגל עוד לפרק את הפסולת המוצקה ולכן היא הולכת ונצברת בכמויות גדולות.

מקורות הפסולת המוצקה הינם התעשייה, חקלאות, ענף הבניין, גרוטאות שונות וכן משק הבית שמספק את הכמות הגדולה ביותר של הפסולת המוצקה.

מאפייני הפסולת המוצקה הינם הנפח הרב שהיא תופסת, היווצרות חומרים רעילים מפירוק הפסולת וכן מטרדי ריח. חומרי המזון שבפסולת מושכים מזיקים שונים ואילו החומרים הרעילים עלולים לחדור לקרקע ולזהם מי תהום.

מהן השיטות לטיפול בפסולת מוצקה כיום?

הטמנה:

עד לפני שנים אחדות הייתה הארץ זרועה באתרי מזבלות פתוחות ולא מבוקרות שיצרו מטרדים סביבתיים כגון ריח, שריפות, בית מגורים למזיקים שונים, זיהומי קרקע וזיהומי מי תהום. החומרים האורגנים פורקו ואילו חומרים אחרים הצטברו באתרים בערמות גבוהות וכוסו באפר. בשל מטרדים אלה החלה שיטה של הטמנה סניטארית בחמישה מוקדים שונים. אתרי ההטמנה מונעים חלחול מזהמים לקרקע. על הקרקע מונחים חומרי איטום וכן צינורות אשר מזרימים את החומרים המזהמים המצטברים. בנוסף בעונת החורף הפסולת מכוסה ביריעות המונעות חדירת מים. מעל ערמות הזבל מונחות ארובות לאיסוף גז מתאן, גז דליק שעלול לגרום לשריפה. בנוסף, צורת ההטמנה כוללת פסולת בגובה של 60 ס”מ ומעליה שכבת עפר בגובה של 15 ס”מ וכן גובה ערימת האשפה לא עולה על 10 מטרים.

ההטמנה הסניטארית הינו תהליך פשוט ומתאים לכל סוגי הפסולת הקיימים, ישנה בקרה על החומרים המזמים שיוצרת הפסולת ולבסוף תהליך ההטמנה מביא לשיקום נוף.

עם זאת, לשיטת ההטמנה ישנם גם חסרונות רבים: חומרי גלם רבים נטמנים ללא הבחנה (פלסטיק, מתכות, נייר ועוד), ישנו בזבוז של שטחים פתוחים וכן בזבוז של עפר שמשמש לכיסוי, אתרי ההטמנה אינם יכולים להכיל את כל כמויות הפסולת הנוצרות מדי שנה ולכן יש לדאוג לפתרונות נוספים. אחד העזרים לכך הוא הפעלת היטל הטמנה המגביל את הרשויות בכמויות הנטמנות באתרים אלו ומתגמל פעולות של מיחזור.

מיחזור:

מיחזור הינו שימוש חוזר בפסולת והפיכתה לחומר גלם עבור מוצרים חדשים.  ניתן למחזר מגוון חומרים המהווים פסולת: נייר, פלסטיק, זכוכית, מתכות ועוד. המפתח לקיום מוצלח של תהליכי המיחזור השונים הללו הוא בהפרדת הפסולת.

פסולת המיועדת למיחזור נייר ולמיחזור קרטון, מהווה חומר גלם למוצרי נייר וקרטון חדשים ובכך מונעת כריתת יערות לצרכי ייצור נייר וכן מקטינה משמעותית את נפח הפסולת הכללית המועבר לאתרי הטמנה.

פסולת פלסטיק מהווה חומרי גלם למוצרי פלסטיק חדשים וכן חומר גלם לתשתיות שונות. התחום של מיחזור פלסטיק התקדם רבות מאז החלתו של חוק הפיקדון.

פסולת זכוכית ניתן למחזר שוב ושוב, זהו חומר שאינו מתכלה לעולם ולכן יהווה פסולת נצחית, אך ניתן למחזרו בקלות ואכן תהליך מיחזור זכוכית מתבצע באופן כמעט שוטף בארץ (לפחות מבחינה תעשייתית)

פסולת מתכתית ניתנת להתכה וניתן להכין ממנה חומרי מתכת המיועדים לתעשייה ולבניין. מיחזור מתכת מתבצע ממוצרים קטנים וביתיים כקופסאות שימורים ועד למכשירי חשמל ומכוניות שסיימו תפקידם.

גם פסולת אורגנית  (שאריות מזון, שיירים צמחים ועוד) עוברת פירוק ביולוגי ומהווה חומר גלם מעולה לדשנים אורגאניים (קומפוסט).

אפילו הבגדים הישנים וההרוסים שלנו לא סיימו את ייעודם. ניתן לעשות בהם שימושים חוזרים כבגדים של ממש, או להשתמש בהם כמטליות ניקוי וסמרטוטים למוסדות ולתעשייה, ואף לבית. המודעות לנושא של מיחזור בגדים מתחילה להתפתח ובהתאם ישנם גם מיכלים מיוחדים לאיסוף בגדים המפוזרים ברשויות המקומיות.

לסיכום

מיחזור פסולת – מיחזור אשפה מצריך מודעות חברתית ושיתוף פעולה מכיוון שהוא מתחיל אצל כל אחד בבית, בפח הביתי. לצורך התחלת תהליך המיחזור חשוב לבצע תהליך של מיון והפרדה עוד טרם הושלכה הפסולת לפח. בנוסף לכך דרוש שיתוף פעולה מצד הרשויות המקומיות, אשר יאפשרו הצבת מתקני מיחזור על ידי חברות פרטיות באזורי המגורים. יש צורך בהצבת מתקני איסוף שונים המיועדים לסוגי הפסולת השונים. רק כך נוכל לבצע מיחזור יעיל של פסולת מוצקה.